συνάντηση του Προέδρου του Δ.Σ. της ΟΛΒ ΑΕ κ. Σκάγιαννη Παντολέοντος, του Δ/ντος Συμβούλου της ΟΛΒ ΑΕ κ. Τοζίδη Γεωργίου, του πρώην Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου κ. Σταυριδόπουλου Θρασύβουλου, παρουσία και του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων της ΟΛΒ ΑΕ.

707

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε, στα γραφεία του Οργανισμού, συνάντηση του Προέδρου του Δ.Σ. της ΟΛΒ ΑΕ κ. Σκάγιαννη Παντολέοντος, του Δ/ντος Συμβούλου της ΟΛΒ ΑΕ κ. Τοζίδη Γεωργίου, του πρώην Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου κ. Σταυριδόπουλου Θρασύβουλου, παρουσία και του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων της ΟΛΒ ΑΕ.

Στη συνέχεια υπήρξε μια ενημέρωση επί των γενικότερων θεμάτων και αργότερα ο Πρόεδρος της ΟΛΒ ΑΕ, ο Δ/νων Σύμβουλος, ο πρώην Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων της ΟΛΒ ΑΕ και ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Δ.Σ. της ΟΛΒ ΑΕ μετέβησαν στο Εμπορικό Λιμάνι όπου συναντήθηκαν με όλους τους εργαζόμενους και υπήρξε πνεύμα ενότητας και συνέχειας των στόχων ανάπτυξης και αναβάθμισης της ΟΛΒ ΑΕ και του λιμένα Βόλου