Συνάντηση του Προέδρου του ΚΕΑΝΑ κύριου Ρεθυμνιωτάκη Γεώργιου με τον Αντιπρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κύριο Ζωγραφάκη Σταύρο.

268

Συνάντηση στις εγκαταστάσεις του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020, μεταξύ του Προέδρου του Κέντρου Εργασίας Ατόμων με Αναπηρία, που εδρεύει στα Άνω Λιόσια του Δήμου Φυλής, Νομού Αττικής, κυρίου Ρεθυμνιωτάκη Γεώργιου και του Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρο του Μητροπολιτικού Πάρκου Αντώνης Τρίτσης, κυρίου Ζωγραφάκη Σταύρου.

Η συνάντηση έγινε σε πολύ θερμό κλίμα. Ο Πρόεδρος του ΚΕΑΝΑ ενημέρωσε τον κύριο Αντιπρύτανη για τις δράσεις του κέντρου, τόσο στο χώρο όπου στεγάζεται το κέντρο, όσο και για τις εξωτερικές δραστηριότητες. Εξήγησε στον κύριο Αντιπρύτανη τις δράσεις που έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα το ΚΕΑΝΑ σε διάφορους χώρους της Αττικής, καθώς και στο Πάρκο Τρίτση. Προσέφερε στον οικοδεσπότη βιβλία που έχουν γράψει τα μέλη του συλλόγου και ενημερωτικό υλικό. Ο κύριος Αντιπρύτανης είδε με μεγάλο ενδιαφέρον τις δράσεις αυτές και εξήγησε από την πλευρά του τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το Πανεπιστήμιο για τα άτομα με Αναπηρία.

Συμφώνησαν όπως συναντηθούν στο κέντρο όπου στεγάζεται το ΚΕΑΝΑ και στο χώρο του Πάρκου Τρίτση και σε δεύτερη φάση ξανά στους χώρους του Πανεπιστημίου, για να οργανώσουν από κοινού δράσεις που θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα για τα άτομα με Αναπηρία.

Η χαρά των δυο συνομιλητών ήταν έκδηλη από την πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση και τη γνωριμία τους, καθώς μάλιστα τους συνδέει και η κοινή καταγωγή από κοντινά χωριά του Νομού Ηρακλείου της Κρήτης.