ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΙΘΑΡΙΣΤΩΝ

605