Την Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας και Σποράδων, κ. Δωροθέα Κολυνδρίνη, επισκέφθηκαν στο γραφείο της, στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας, εκπρόσωποι των Σωματείων Καθαριστριών-Καθαριστών Νομού Μαγνησίας.

553
dav

Οι εκπρόσωποι των Σωματείων, έθεσαν υπόψη της Αντιπεριφερειάρχη, το θέμα των συμβάσεων στην καθαριότητα των δημοσίων σχολείων, τονίζοντας ότι μετά από αγώνες, μετατράπηκαν, για ένα μέρος των εργαζομένων το 2007, από συμβάσεις ανάθεσης έργου, σε καθεστώς αορίστου χρόνου.

Τα Σωματεία διεκδικούν μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων τώρα, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, χωρίς κριτήρια αιθουσών, με πλήρη και σταθερή εργασία και πλήρη μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα, καμία απόλυση, καμία μείωση μισθού, αυξήσεις στους μισθούς που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, κατάργηση της μερικής απασχόλησης και μετατροπή όλων των εργαζομένων σε πλήρης απασχόλησης, όχι στην εντατικοποίηση της δουλειάς, μαζικές προσλήψεις καθαριστριών-ών για τα σχολεία και επαναφορά των βαρέων και ανθυγιεινών ενσήμων για όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο.

Από την πλευρά της, η Αντιπεριφερειάρχης, ανέφερε πως μετά από σχετική εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων, το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε ήδη οι συμβάσεις των εργαζόμενων στην καθαριότητα των κτιρίων αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων, να μετατραπούν από μερικής σε πλήρους απασχόλησης συμβάσεις, επισημαίνοντας τη συμφωνία της στο δίκαιο των αιτημάτων τους.

Απάντηση