Την Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας και Σποράδων κ. Κολυνδρίνη, επισκέφθηκαν στο γραφείο της, στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας, εκπρόσωποι του Συλλόγου Ιδιοκτητών Συνεργείων Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλέτας Νομού Μαγνησίας.

365

Στη συζήτηση κυριάρχησαν περιβαλλοντικά κυρίως θέματα, με την Αντιπεριφερειάρχη και τους εκπροσώπους του Συλλόγου να συμφωνούν ότι προέχει η προστασία του περιβάλλοντος και η προάσπιση της Δημόσιας Υγείας των πολιτών. Η κ. Κολυνδρίνη τόνισε ότι ήδη υπάρχει μια πολύ καλή και στενή συνεργασία μεταξύ της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας και του Συλλόγου Ιδιοκτητών Συνεργείων Αυτοκινήτων και Μοτοσικλέτας, με τους ελέγχους που πραγματοποιούνται συστηματικά από τη Διεύθυνση Μεταφορών να αποσκοπούν στο πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος, σε κάτι που συμφώνησαν τα μέλη του Συλλόγου, τονίζοντας οι ίδιοι ότι επιθυμούν τους ελέγχους, προκειμένου να αποφεύγονται φαινόμενα ρύπανσης και μόλυνσης του περιβάλλοντος.

 Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου ανέφεραν επίσης, ότι όλα τα υλικά, όπως μπαταρίες, ορυκτέλαια, ελαστικά, καταλύτες που χρησιμοποιούνται κατά την επισκευή ή τα υποπροϊόντα τα οποία χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα και τοξικά απόβλητα, δίδονται από όλα τα μέλη του Συλλόγου προς ανακύκλωση σε συμβεβλημένες εταιρίες. Επεσήμαναν επίσης ότι όλα τα μέλη του Συλλόγου είναι ιδιαιτέρα ευαισθητοποιημένα στο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος και ανακυκλώνουν όλα τα υλικά που μπορούν, ακόμη και αυτά που δεν είναι υποχρεωμένα από τον νόμο να αποδώσουν όπως το χαρτί, το αλουμίνιο κλπ.

Τέλος η Αντιπεριφερειάρχης γνωστοποίησε στα μέλη του ΣΙΣΑΜ, τις ενέργειες που έχει κάνει και συνεχίζει να κάνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο θέμα του περιβάλλοντος και της προστασίας της Δημόσιας Υγείας, τους εντατικούς και αυστηρούς ελέγχους που διενεργούν οι Υπηρεσίες σε όλα τα επίπεδα, εφαρμόζοντας πιστά τους Νόμους και τις σχετικές Νομοθεσίες που αφορούν στο περιβάλλον, επιβάλλοντας ποινικές κυρώσεις όπου απαιτείται.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απάντηση