Το Δ.Σ. της ΠΕΟΟ με αφορμή το ανυπόγραφο έγγραφο του ΕΟΠΥΥ

751

Δελτίο Τύπου της ΠΕΟΟ
Το Δ.Σ. της ΠΕΟΟ με αφορμή το ανυπόγραφο έγγραφο του ΕΟΠΥΥ της 20ης Φεβρ..2018 περί έναρξης διαδικασίας συμβάσεων ΕΟΠΥΥ για παροχή οπτικών ειδών,ζητάει από τον οργανισμό την άμεση δημοσίευση των οπτικών καταστημάτων τα οποία έχουν συνάψει σύμβαση για την καλύτερη ενημέρωση των ασφαλισμένων.
Το Δ.Σ. της ΠΕΟΟ