Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου με αφορμή την εκστρατεία «Ας Καθαρίσουμε την Ευρώπη»

561
υπό τον συντονισμό της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλασσίου
Περιβάλλοντος «HELMEPA» συμμετείχε στον καθαρισμό της Δυτικής Ακτής ΑΓΕΤ
ΗΡΑΚΛΗΣ (Εργοστάσιο Βόλου) που πραγματοποιήθηκε από προσωπικό της
Εγκατάστασης .
Ο καθαρισμός είχε ώρα έναρξης την 10:00 και πέρας την 12:00.
Κατά τον καθαρισμό της Δυτικής Ακτής της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ (Εργοστάσιο Βόλου)
συγκεντρώθηκαν :
Εξήντα δύο (62) κουτάκια αλουμινίου (αναψυκτικά / μπύρες).
Εκατόν πενήντα (150) πλαστικά μπουκάλια – ποτήρια .
Εκατό (100) πλαστικές σακούλες .
Σαράντα πέντε (45) συσκευασίες τροφίμων.
Εξήντα (60) γυάλινες φιάλες.
Είδη καπνιστών (πακέτα – γόπες – αναπτήρες).
Πετονιές, είδη αλιείας, φελιζόλ, σχοινιά – σπάγγοι.
καθώς και άλλα απορρίμματα που ρυπαίνουν τη θάλασσα και τις ακτές .
Η φετινή εκστρατεία εστιάζει στο γεγονός ότι αν και το 70% των απορριμμάτων
προέρχεται από δραστηριότητες στη στεριά, πολλά από αυτά καταλήγουν στη
θάλασσα και τις ακτές μέσω του ανέμου, ποταμών, χειμάρρων ακόμη και του οδικού
δικτύου.
Ο βασικός στόχος της δράσης αυτής είναι η προσπάθεια ευαισθητοποίησης των
πολιτών στο ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος ενώ παράλληλα
επιτυγχάνεται και ένας ικανοποιητικός καθαρισμός των ακτών που βρίσκονται
πλησίον του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης του Βόλου.