Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου με αφορμή την εκστρατεία «Ας Καθαρίσουμε την Ευρώπη»

0
500
υπό τον συντονισμό της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλασσίου
Περιβάλλοντος «HELMEPA» συμμετείχε στον καθαρισμό της Δυτικής Ακτής ΑΓΕΤ
ΗΡΑΚΛΗΣ (Εργοστάσιο Βόλου) που πραγματοποιήθηκε από προσωπικό της
Εγκατάστασης .
Ο καθαρισμός είχε ώρα έναρξης την 10:00 και πέρας την 12:00.
Κατά τον καθαρισμό της Δυτικής Ακτής της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ (Εργοστάσιο Βόλου)
συγκεντρώθηκαν :
Εξήντα δύο (62) κουτάκια αλουμινίου (αναψυκτικά / μπύρες).
Εκατόν πενήντα (150) πλαστικά μπουκάλια – ποτήρια .
Εκατό (100) πλαστικές σακούλες .
Σαράντα πέντε (45) συσκευασίες τροφίμων.
Εξήντα (60) γυάλινες φιάλες.
Είδη καπνιστών (πακέτα – γόπες – αναπτήρες).
Πετονιές, είδη αλιείας, φελιζόλ, σχοινιά – σπάγγοι.
καθώς και άλλα απορρίμματα που ρυπαίνουν τη θάλασσα και τις ακτές .
Η φετινή εκστρατεία εστιάζει στο γεγονός ότι αν και το 70% των απορριμμάτων
προέρχεται από δραστηριότητες στη στεριά, πολλά από αυτά καταλήγουν στη
θάλασσα και τις ακτές μέσω του ανέμου, ποταμών, χειμάρρων ακόμη και του οδικού
δικτύου.
Ο βασικός στόχος της δράσης αυτής είναι η προσπάθεια ευαισθητοποίησης των
πολιτών στο ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος ενώ παράλληλα
επιτυγχάνεται και ένας ικανοποιητικός καθαρισμός των ακτών που βρίσκονται
πλησίον του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης του Βόλου.

Απάντηση