Το Τμήμα Αντιμετώπισης Καταστροφών της Ε.Ο.Δ Μαγνησίας πραγματοποίησε χθες εκπαίδευση στα νέα μέλη της ομάδας Drill του τμήματος (ομάδα διείσδυσης & απεγκλωβισμού από ερείπια) στον χειρισμό μηχανημάτων διάτρησης, κοπής καθώς και στις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και εκκένωσης.

389
Το Τμήμα Αντιμετώπισης Καταστροφών της Ε.Ο.Δ Μαγνησίας πραγματοποίησε χθες εκπαίδευση στα νέα μέλη της ομάδας Drill του τμήματος (ομάδα διείσδυσης & απεγκλωβισμού από ερείπια) στον χειρισμό μηχανημάτων διάτρησης, κοπής καθώς και στις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και εκκένωσης.
Όλη η εκπαίδευση είναι βασισμένη στα πρωτόκολλα όπως ορίζονται από τον Διεθνή Οργανισμό του Ο.Η.Ε υπεύθυνο για τις Μαζικές Καταστροφές INSARAG, στον οποίο η Ε.Ο.Δ Μαγνησίας είναι επίσημα μέλος.