ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ

510

Είναι σαφές ότι το πρόγραμμα Καλλικράτης είχε πολλές παθογένειες όπου με το πέρασμα των χρόνων οι ανάγκες διαφοροποιήθηκαν.

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της αυτοδιοίκησης, αποτελεί ένα εργαλείο που θα βοηθήσει στην ανάληψη πρωτοβουλιών  ώστε  να προστατευτούν  οι κοινωνίες που εμείς οι πολιτικοί  υπηρετούμε. Η μεταρρύθμιση δεν αφορά το πολιτικό μέλλον των αιρετών στην αυτοδιοίκηση αλλά  εστιάζει ουσιαστικά στο εκλογικό σύστημα και στον τρόπο καθορισμού της μεθόδου λήψης αποφάσεων.

Δεν θα μπω στην λογική και δεν δέχομαι  ότι το Σχέδιο Νόμου αποβλέπει στον κατακερματισμό της αυτοδιοίκησης και στην ενδυνάμωση του κεντρικού κράτους για την εφαρμογή μνημονιακών παλιών πολιτικών. Καταρχήν αυτό που έπρεπε να προηγηθεί είναι πιο ουσιαστικός και ενδελεχής διάλογος με την ΚΕΔΕ και την ΕΝΠΕ.

Ασφαλώς και πρέπει να υπηρετείται η αρχή της αποτελεσματικότητας.

Ασφαλώς και επιβάλλεται να εξυπηρετείται ο πολίτης και να υπάρχει σεβασμός προς αυτόν.

Η κορυφαία αλλαγή του εκλογικού νόμου, είναι η εφαρμογή της απλής αναλογικής, η οποία συνιστά μια αναγκαία δημοκρατική τομή, που θα δώσει νέα ώθηση στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θεσπίζεται το σύστημα της απλής αναλογικής ως το σύστημα  εκείνο όπου στο χώρο της αυτοδιοίκησης θα οδηγήσει στην αναζήτηση και επίτευξη συναίνεσης , σύγκλισης και συνεργασίας ανάμεσα στις παρατάξεις που μετέχουν στα όργανα διοίκησης  ενώ παράλληλα θα κινητοποιήσει πολίτες και υγιείς δυνάμεις οι οποίες μέχρι σήμερα αποκλείονταν λόγω των στρεβλώσεων  του ισχύοντος πλειοψηφικού εκλογικού συστήματος,  από τη συμμετοχή στα κοινά σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε το δήμο ή την Περιφέρεια  ως μια μικρογραφία της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Με το νέο νόμο, ξεφεύγουμε από μια στενά μονοπαραταξιακή λογική, που οχυρωνόταν σε μια θηριώδη πλειοψηφία και τίθεται η κάθε πολιτική δύναμη προ των ευθυνών της.

Τα τοπικά προβλήματα είναι συγκεκριμένα, πάνω σε αυτά μπορεί να υπάρξουν πλατιές πλειοψηφίες, οι οποίες θα έχουν τη νομιμοποίηση μέσα στην ίδια την κοινωνία. Αυτή θα είναι η βασική δημοκρατική τομή που θεσμοθετείται με το υπό κατάθεση νομοσχέδιο.

Τέλος θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχει ανεξέλεγκτη δράση αλλά αποτελεσματική εποπτεία χωρίς πολιτικές εξαρτήσεις και ανούσιες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Μετά από τις απαραίτητες συγκλίσεις και τις ανοιχτές διαδικασίες που προωθεί η Κυβέρνηση, στηρίζω την προσπάθεια ενίσχυσης αυτοτέλειας της αυτοδιοίκησης, η οποία πρέπει να είναι συνεχής, να διασφαλίζεται μέσα από τη συμμετοχή και τη λογοδοσία όλων, ώστε να εμπνέονται και να κινητοποιούνται οι πολίτες.