Βουλευτικές εκλογές στο Αζερμπαϊτζάν.

271

Στις 9 Φεβρουαρίου, διεξήχθησαν στο Αζερμπαϊτζάν κοινοβουλευτικές εκλογές. Περίπου 1.314 υποψήφιοι έθεσαν υποψηφιότητα για 125 εκλόγιμες θέσεις στο Κοινοβούλιο.

Από τους 1.314 υποψηφίους 246 από 19 πολιτικά κόμματα, 1.057 ήταν αυτοαποκαλούμενοι, 11 από ομάδες πρωτοβουλίας.

Ο αριθμός των γυναικών υποψηφίων ήταν 276 σε αυτές τις εκλογές και έχει διπλασιαστεί σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκλογές για το Κοινοβούλιο το 2015.

Η χειραφέτηση των γυναικών είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους μαζί με το κοσμικό καθεστώς και τη φύση της κοινωνίας του Αζερμπαϊτζάν. Ως η πρώτη χώρα στην Ανατολή που χορήγησε το δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες, η Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν δεσμεύεται να ακολουθήσει τη συνεπή πολιτική για την ενδυνάμωση των γυναικών και την περαιτέρω οικοδόμηση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς και ισχυρής συμμετοχής όλων των πολιτών της.

Σχεδόν 883 διεθνείς παρατηρητές και 77.790 τοπικοί παρατηρητές παρακολούθησαν τη διαδικασία ψηφοφορίας. Μεταξύ των τοπικών παρατηρητών, 35.152 ήταν εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων. Διεθνείς παρατηρητές αντιπροσώπευαν 58 χώρες και 59 οργανώσεις. 199 εκπρόσωποι από 199 μέσα ενημέρωσης 47 ξένων χωρών υπογράμμισαν τη διαδικασία ψηφοφορίας.

Μέλη της Βουλής των Ελλήνων συμμετείχαν στις εκλογές ως παρατηρητές και θεώρησαν τα αποτελέσματα των εκλογών θετικά και ως ένα ισχυρό βήμα προς την κατεύθυνση της οικοδόμησης της δημοκρατίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, 2,547,982 ψηφοφόροι ψήφισαν στις εκλογές αυτές. Η προσέλευση ήταν περίπου 47,81%.

Από τις 125 εκλογικές περιφέρειες, δεν διεξήχθη ψηφοφορία σε δέκα εκλογικές περιφέρειες που βρίσκονται στην κατεχόμενη περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ και επτά παρακείμενες περιοχές του Αζερμπαϊτζάν. Τα εκλογικά τμήματα των εκλογικών περιφερειών αυτών των εδαφών μεταφέρθηκαν από το 1993 στην άλλη εκλογική περιφέρεια του Αζερμπαϊτζάν για να διευκολύνουν την άσκηση των συνταγματικών δικαιωμάτων ψήφου για τους εκτοπισθέντες.

Από την επανεκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, ένας από τους στόχους του κ. Ilham Aliyev στη νέα θητεία του ήταν η εξασφάλιση μεταρρυθμίσεων και πρωτοβουλιών μεταρρύθμισης στο Αζερμπαϊτζάν.

Ένα ευρύ σύνολο μεταρρυθμίσεων έχει ήδη εφαρμοστεί στο συντομότερο χρονικό διάστημα στο εκτελεστικό και το δικαστικό κλάδο της εξουσίας.

Θεωρώντας ότι προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική μετάβαση της πολιτικής συνεπών μεταρρυθμίσεων και μετασχηματισμών στον νομοθετικό τομέα, το κυβερνών κόμμα στο Κοινοβούλιο του Αζερμπαϊτζάν ζήτησε την απόλυση του Κοινοβουλίου και τις εκλογές.

Το νέο Κοινοβούλιο θα διασφαλίσει την πλήρη αρμονία και των τριών κλάδων της κυβέρνησης και ότι το κοινοβουλευτικό σώμα με προσανατολισμό στη μεταρρύθμιση θα διευκολύνει τις συνεχιζόμενες κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμίσεις στο Αζερμπαϊτζάν.