Υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό η προκήρυξη ανοιχτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για το έργο «Άμεση αποκατάσταση ζημιών προκληθεισών από χιονοπτώσεις στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων (Δήμος Αλμυρού)», προϋπολογισμού 1.250.000,00€.

676

Υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό η προκήρυξη ανοιχτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για το έργο «Άμεση αποκατάσταση ζημιών προκληθεισών από χιονοπτώσεις στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων (Δήμος Αλμυρού)», προϋπολογισμού 1.250.000,00€.

Αντικείμενο του έργου είναι οι εργασίες αποκατάστασης του βλαβών του επαρχιακού οδικού δικτύου στην περιοχή του Δήμου Αλμυρού που ανήκει στην Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, οι οποίες προκλήθηκαν από τις συνθήκες παγετού και χιονοπτώσεων κατά τη χειμερινή περίοδο των μηνών Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου των ετών 2016-2017 αντιστοίχως. Οι συνθήκες παγετού και σφοδρών χιονοπτώσεων είχαν ως αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικές βλάβες στο οδικό δίκτυο της περιοχής.

Συγκεκριμένα η μελέτη αφορά στην αποκατάσταση της οδογέφυρας στη θέση «Πλατανόρεμα» στην οδό Αλμυρού – ΒΙΠΕ Αλμυρού και στην αποκατάσταση οδοποιίας στην περιοχή του Δήμου Αλμυρού (Μαυρόλοφος – Αργυροχώρι – Πέρδικα – Φυλάκι). Η νέα οδογέφυρα θα γίνει σύμφωνα με σύγχρονες προδιαγραφές και θα αντικαταστήσει ουσιαστικά την υπάρχουσα οδογέφυρα, η οποία κρίνεται ανεπαρκής κυκλοφοριακά λόγω του μικρού πλάτους καθ’ότι επιτρέπει την κυκλοφορία ουσιαστικά σε μια διεύθυνση.

Παράλληλα θα γίνει ανακατασκευή των ασφαλτοταπήτων, με τις εργασίες να αφορούν στην εξάλειψη τοπικών φθορών του ασφαλτικού οδοστρώματος και στην ανακατασκευή των ασφαλτικών στρώσεων για την αποκατάσταση της ομαλότητας. Η αποκατάσταση θα γίνει σε συνεχή τμήματα ή σε τοπικές βλάβες όπου απαιτείται και μετά την υπόδειξη της επιβλέπουσας Υπηρεσίας στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αλμυρού.

Σε δηλώσεις της η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας και Σποράδων κ. Κολυνδρίνη τόνισε «Αποκαθιστούμε τις ζημιές στο οδικό δίκτυο της αρμοδιότητάς μας σε περιοχές Δήμων όπου κρίνεται απαραίτητο. Με το συγκεκριμένο έργο αποκαθιστούμε ζημιές στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αλμυρού, με στόχο την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών. Η ασφαλής μετακίνηση των κατοίκων είναι πρώτη μας προτεραιότητα και για αυτό πραγματοποιούμε συνεχείς παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο που μας ανήκει».