Ανακοίνωση του Γ.Σ.Β. ” Η ΝΙΚΗ”

434

Από τον Γ.Σ.Β. ” Η ΝΙΚΗ” ανακοινώνεται η λύση συνεργασίας με τον Γιώργο Καραγεωργόπουλο από τις ακαδημίες ποδοσφαίρου και τους Νέους Αθλητές του Συλλόγου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν πλέον να επικοινωνούν:

Για τις ακαδημίες ποδοσφαίρου
Βάσια Τσιάρα
690 732 2469
697 494 1072

Για τους Νέους Αθλητές
Σταύρος Ρούσσης
699 542 8704

Απάντηση