Ανέκδοτο: Γιατί οι εγχειρήσεις της καρδιάς λέγονται μπαί πας;

162

-Γιατί οι εγχειρήσεις της καρδιάς λέγονται μπαί πας;

.

.

.

.

.

.

.

.

Γιατί εάν δεν πετύχουν τότε… Βye! Πας….