Ανεκτέλεστα δρομολόγια του υδροπτέρυγου “Ερατώ” – Πίνακας δρομολογίων του flying dolphin “ΒΕΝΟΥΣ Ι” 

319

 

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, ανακοινώνεται ότι:

τα προγραμματισμένα δρομολόγια του Ε/Γ-Υ/Γ  ́ ́ΦΛΑΪΝΓΚ ΝΤΟΛΦΙΝ ΕΡΑΤΩ ́ ́, για το χρονικό διάστημα από 06-07-2021 έως και 09-07-2021, θα παραμείνουν ανεκτέλεστα.

Επίσης, ο νέος πίνακας δρομολογίων για το Ε/Γ-Υ/Γ  ́ ́ΦΛΑΪΝΓΚ ΝΤΟΛΦΙΝ ΒΕΝΟΥΣ Ι ́ ́, ο οποίος θα ισχύει έως την 31-08-2021 έχει ως εξής:

 

Απάντηση