Απόρριψη αποβλήτων από δημότες του Δήμου Νοτίου Πηλίου

287

Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την αρ.31/2021 Απόφαση του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Μαγνησίας, κάθε ιδιώτης, κάτοικος Δήμου Νοτίου Πηλίου, μπορεί να μεταφέρει δωρεάν προς απόρριψη απόβλητα όπως κλαδιά – χόρτα ή μικρά ογκώδη αντικείμενα στον ΧΥΤΑ Ν.Πηλίου μέχρι 500 κιλά για μία φορά ανά έτος με δικό του μεταφορικό μέσο.

Σημείωση: Η παραπάνω διάταξη δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς απορριμμάτων και μικρών βιοτεχνιών και σε καμία περίπτωση δε θα γίνονται αποδεκτά απόβλητα εκσκαφών κατασκευών κατεδαφίσεων (μπάζα).

Απάντηση