28.4 C
New York
Κυριακή 14-07-2024
spot_img

Χρ. Τριαντόπουλος: Επιτάχυνση των διαδικασιών για τον καθορισμό των ορίων των οικισμών του Πηλίου με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης

Την Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2023, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας για τη διευθέτηση της μεγάλης εκκρεμότητας που υπάρχει αναφορικά με τα όρια των οικισμών του Πηλίου, σε συνέχεια της συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί όλη αυτή την περίοδο, μεταξύ του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, κ. Χρήστου Τριαντόπουλου, του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Νικόλαου Ταγαρά, και του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Ευθύμη Μπακογιάννη. Η συνάντηση αυτή αφορούσε την επιτάχυνση της διαδικασίας διευθέτησης του εν λόγω ζητήματος, αλλά και τη διασφάλιση της τήρησης αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων, ώστε να επιτευχθεί το εν λόγω δύσκολο εγχείρημα.

Προς αυτή την κατεύθυνση, τροποποιήθηκε η μεθοδολογία που είχε ακολουθηθεί μέχρι τα τέλη του 2022 και αφορούσε τη διακριτή εκπόνηση των μελετών οριοθέτησης των οικισμών του Πηλίου – με αρχικό προϋπολογισμό στις 310.000 ευρώ. Έτσι, το εν λόγω εγχείρημα εντάχθηκε στο πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, για την εκπόνηση των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων στους εμπλεκόμενους Δήμους και, ειδικότερα, στους Δήμους Βόλου, Ζαγοράς-Μουρεσίου, Νοτίου Πηλίου και Ρήγα Φεραίου. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που έχει συνολικό προϋπολογισμό 2,9 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ) μέσα από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και τις αντίστοιχες -κατά προτεραιότητα- διαδικασίες που προβλέπονται για τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Έτσι, τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια θα δώσουν λύση στο πρόβλημα που προέκυψε μετά την ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας (απόφαση 1268/19) παλαιότερης απόφασης οριοθέτησης των οικισμών του Πηλίου, καθώς με την ολοκλήρωση των σχεδίων θα έχει υλοποιηθεί και η οριοθέτηση των 105 οικισμών στους Δήμους Βόλου, Νοτίου Πηλίου, Ζαγοράς-Μουρεσίου και Ρήγα Φεραίου. Οι συγκεκριμένες μελέτες έχουν ενταχθεί στον Γ’ Κύκλο των διαγωνισμών για εκπόνηση μελετών των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων και συγκεκριμένα στην Γ1 διακήρυξη, η οποία έχει εγκριθεί από το ΚΕΣΥΠΟΘΑ από το προηγούμενο έτος έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2406/2022), ενώ η δημοσίευση της διακήρυξης θα γίνει έως το τέλος Φεβρουαρίου 2023 – αφού έχουν ήδη περάσει από τη διαδικασία του τεχνικού συμβούλου.

Στο πλαίσιο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, σημείωσε πως «η Κυβέρνηση, μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχει προχωρήσει σε παρεμβάσεις και έχει δρομολογήσει εξελίξεις για τη διευθέτηση μιας σημαντικής εκκρεμότητας στη Μαγνησία: αυτής των ορίων στους οικισμούς του Πηλίου. Μάλιστα, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας που αναπτύξαμε με τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Ευθύμη Μπακογιάννη, και τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κ. Δημήτρη Σκάλκο, εξασφαλίστηκαν οι πόροι για την εκπόνηση διακριτών μελετών για τον προσδιορισμό των ορίων των οικισμών στους τέσσερεις εμπλεκόμενους δήμους στο Πήλιο. Με γνώμονα, ωστόσο, την επιτάχυνση της διαδικασίας επίλυσης της εν λόγω εκκρεμότητας, αλλά και την ένταξη της διαδικασίας αυτής σε ένα πλαίσιο αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων και κατά προτεραιότητα αντιμετώπισης, επελέγη η τροποποίηση της μεθόδου και η ένταξη του εγχειρήματος στο πρόγραμμα της εκπόνησης των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο και θέτει εκ των πραγμάτων το θεσμικό περιβάλλον για να προχωρήσει το εγχείρημα γρήγορα.

Προς αυτή την κατεύθυνση, έχει προχωρήσει άμεσα η διαδικασία για τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια των τεσσάρων δήμων, προϋπολογισμού 2,9 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ), των οποίων η διακήρυξη θα γίνει μέχρι τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, καθώς έχει προχωρήσει όλη η σχετική εγκριτική διαδικασία. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης εργασίας, εντοπίστηκε η ανάγκη ορθής επανάληψης για την απόφαση που αφορά τον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου, η οποία και προωθήθηκε άμεσα. Έτσι, στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί όλη αυτή την περίοδο, η Κυβέρνηση προχωρά το εγχείρημα καθορισμού των ορίων των οικισμών του Πηλίου εντός ενός προγράμματος με αυστηρά χρονοδιαγράμματα και κατά προτεραιότητα διαδικασίες που εξασφαλίζουν την επίλυση ενός προβλήματος που ταλανίζει όλη την περιοχή. Μία επίλυση που θα συνεισφέρει καθοριστικά στην οικιστική και ευρύτερα οικονομική δραστηριότητα της περιοχής».

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, τα οποία θεσμοθετούνται με προεδρικό διάταγμα,  εντάσσονται στο πρώτο επίπεδο του πολεοδομικού σχεδιασμού, και εκπονούνται σε τουλάχιστον μία ή περισσότερες δημοτικές ενότητες. Διέπονται από τις αρχές της βιώσιμης χωρικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης και οι βασικοί τους στόχοι είναι να:

  • Καθορίσουν ορθολογικές χρήσεις γης συμβατές με τα τοπικά χαρακτηριστικά στο σύνολο του εξωοικιστικού χώρου.
  • Δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στην αναζωογόνηση του υφιστάμενου οικιστικού χώρου, στο κτιριακό απόθεμα και στον υπαίθριο δημόσιο χώρο.
  • Επιδιώκουν τη διαχείριση της γης ως φυσικού πόρου με φειδώ, με επεκτάσεις των σχεδίων των πόλεων μόνο που αυτό δικαιολογείται λόγω των πληθυσμιακών τάσεων, προωθώντας νέα πρότυπα οικιστικής ανάπτυξης.
  • Υποστηρίζουν τη δημιουργία ισχυρής και ισορροπημένης παραγωγικής βάσης και παρέχουν επαρκή γη για την χωροθέτηση των αναγκαίων οικονομικών δραστηριοτήτων και ιδίως αυτών που αντιστοιχούν στα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής.
  • Διευκολύνουν τη δημιουργία και την ανταγωνιστικότητα των οργανωμένων μορφών ανάπτυξης και προστατεύουν τους διαθέσιμους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους, ως αυτοτελείς αξίες, εντάσσοντάς τους στην αναπτυξιακή διαδικασία.
  • Προωθούν τη βιώσιμη κινητικότητα και την προσβασιμότητα, την πρόληψη της Κλιματικής Αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν.
  • Προωθούν την κοινωνική συνοχή, τη δίκαιη κατανομή πόρων και την άρση αποκλεισμών χωρικού χαρακτήρα.

Στο πλαίσιο των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων εκπονούνται ως συνοδευτικές μελέτες η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η προσωρινή οριοθέτηση των υδατορεμάτων και η προκαταρκτική μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας, ώστε με την ολοκλήρωσή του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου να δίνονται λύσεις και να καθορίζονται το πρότυπο χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης, τα όρια των πολεοδομικών ενοτήτων, τα όρια των οικισμών, οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης, οι σημαντικές πολεοδομικές παρεμβάσεις, τα μεταφορικά και περιβαλλοντικά δίκτυα και υποδομές, η ιεράρχηση του οδικού δικτύου και ο σχεδιασμός πρόληψης και αντιμετώπισης έκτακτων συνθηκών και κινδύνων.

Related Articles

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Stay Connected

0ΥποστηρικτέςΚάντε Like
0ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
- Advertisement -spot_img

Latest Articles