Χρήματα σε Δήμους της Μαγνησίας για την καταβολή μισθωμάτων των σχολείων

93

 

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών αποφασίζεται η κατανομή συνολικού ποσού 5.372.990,78€ ευρώ σε Δήμους της Χώρας από τους ΚΑΠ έτους 2021, για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων τους, καθώς και των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε αυτούς, σύμφωνα με το ν.3852/2010 και αφορούν στη χρονική περίοδο Μαΐου – Αυγούστου 2021.

Στην χερσαία και νησιωτική Μαγνησία, χρήματα κατανέμονται σε τέσσερις Δήμους και συγκεκριμένα:

Στο Δήμο ΑΛΜΥΡΟΥ 3.736 ευρώ

Στο Δήμο ΒΟΛΟΥ 32.314,60 ευρώ

Στο Δήμο ΣΚΙΑΘΟΥ 8.539,33 ευρώ

Στο Δήμο ΣΚΟΠΕΛΟΥ 2.764,80 ευρώ

 

Διαβάστε ΕΔΩ την απόφαση