18.9 C
New York
Τετάρτη 29-05-2024
spot_img

Διαβάστε την κανονιστική για το κυνήγι (μέρες – θηράματα) στην περιοχή αρμοδιότητας Δασαρχείου Βόλου

Αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια, η Ρυθμιστική Κανονιστική Διάταξη Θήρας, για την Κυνηγετική περίοδο 2021 – 2022 από 20-8-2021 έως 28-2-2022, ως προς τα επιτρεπόμενα είδη που θα κυνηγηθούν, την χρονική περίοδο, και τις επιτρεπόμενες ημέρες κυνηγίου, καθώς και τον μέγιστο αριθμό ατόμων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, στην περιοχή αρμοδιότητας του Δασαρχείου Βόλου.

Ειδικότερα

 

1 Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί “ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών” με αποφάσεις του Υ.Γ. μέχρι την 18-12-1985.

* Από 1/3 – 10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου.

. ** Απαγορεύεται το κυνήγι του λαγού (Lepus europaeus) καθ΄ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στις νήσους Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο.

*** Επιτρέπεται η θήρα στις ΖΕΠ α)GR2450009 (Περιοχή Γαλαξιδίου), β)GR114009 (Όρος Φαλακρό) και γ) GR2530006 (Όρος Ζήρεια), μόνο τις μέρες Σάββατο και Kυριακή.

**** Ειδικές ρυθμίσεις του κυνηγίου της νησιώτικης πέρδικας καθορίζονται Α. Στην Περιφερειακή Ενότητα (Νομό) Λέσβου (συμπεριλαμβανομένης και της νήσου Λήμνου επιτρέπεται το κυνήγι της Νησιωτικής Πέρδικας τις παρακάτω ημερομηνίες:(Τετάρτη)15-9-2021 και( Κυριακές): 19-9-2021, 26-9-2021, 3-10-2021, 10-10-2021,17-10-2021, 24-10-2021 και 31-

10-2021),συνολικά για οκτώ (8) εξόδους. Β. Στις Περιφερειακές Ενότητες (Νομούς) Σάμου και Χίου και στην περιοχή της Α΄Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης και Δωδεκανήσων επιτρέπεται το κυνήγι της ως εξής: Στην Π.Ε Σάμου από 15-9-2021 έως 30-11-2021 τις μέρες Τετάρτη – Σάββατο – Κυριακή. Στην Π.Ε (Νομό)Χίου από 15-9-2021 έως 30-11-2021 τις ημέρες Σάββατο – Κυριακή και Γ. Παρατείνεται η ισχύς της παραγράφου (Α) της αριθμ. 97734/4284/14-8-2007 (ΦΕΚ 1657/Β΄21-8-2007) απόφασης του ΥΠΕΝ «Τροποποίηση ρυθμίσεων θήρας» από 20- 8-2021 έως 14-09-2021.

***** Απαγορεύεται η θήρα (ΚΥΑ Η.Π. 8353/276/Ε103-ΦΕΚ415/Β΄/23-2-2012) στη λίμνη Κερκίνη, Κορώνεια–Βόλβη στο Δέλτα του Νέστου, στη Λίμνη Ισμαρίδα, στη Λίμνη Βιστονίδα – Πόρτο Λάγος και στο Δέλτα του Έβρου καθώς στην περιοχή έλους Αρτζάν (ΖΕΠ με κωδικό GR 1230005) και στην περιοχή της λίμνης Δοϊράνης (ZEΠ με κωδικό GR1230003) .

******Για το τρυγόνι καθορίζεται συνολικά, ετήσιο εθνικό όριο κάρπωσης 145.000 άτομα. Μετά τη συμπλήρωση του καθοριζόμενου ανωτέρω ετήσιου εθνικού ορίου κάρπωσης, παύει αυτόματα η θήρα του είδους. Η παρακολούθηση της κάρπωσης τόσο της ημερήσιας, όσο και της συνολικής μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτερου ορίου, γίνεται μέσω online εφαρμογής κινητού τηλεφώνου που έχει προμηθευτεί με μέριμνά της η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος(Κ.Σ.Ε). Η εφαρμογή θα διανεμηθεί στους κυνηγούς κατά τη διαδικασία έκδοσης της ετήσιας άδειας θήρας, είτε μέσω των συνεργαζόμενων με το ΥΠΕΝ Κυνηγετικών Συλλόγων, είτε μέσω των Δασικών Υπηρεσιών από τις οποίες εκδίδουν άδεια θήρας οι μεμονωμένοι κυνηγοί. Ο κάθε κυνηγός μετά την έκδοση της άδειας θήρας του θα εφοδιάζονται με μοναδικό Κωδικό (QR) που θα του δίνει αποκλειστική πρόσβαση μέσω του κινητού του τηλεφώνου στην χρήση της εφαρμογής. Οι κυνηγοί σε όλη τη χώρα εφόσον θηρεύσουν τρυγόνια υποχρεούνται: 1. Να δηλώνουν μέσω της εν λόγω εφαρμογής την ημερήσια κάρπωση τους πριν την αναχώρησή τους από το χώρο κυνηγιού. 2. Να επιδεικνύουν την εκάστοτε ημερήσια καταχώρηση της κάρπωσης στα αρμόδια όργανα ελέγχου. Μετά τη συμπλήρωση του ετήσιου εθνικού ορίου κάρπωσης, όλοι οι κυνηγοί θα ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής με μήνυμα στο τηλέφωνο για τη λήξη της Θήρας του είδους. Μοναδική πρόσβαση στη βάση δεδομένων της εθνικής κάρπωσης του είδους, που θα ενημερώνεται αυτόματα από τη χρήση της εφαρμογής από τους κυνηγούς (ημερήσιες καταχωρήσεις κάρπωσης τρυγονιού) θα έχει αποκλειστικά το Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας της Δ/νσης Διαχείρισης Δασών της Γενικής Δ/νσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ.

Α. Απαγορεύουμε το κυνήγι :

1. Απαγορεύουμε κατά την άσκηση της θήρας τη χρήση οποιασδήποτε κατηγορίας χερσαίου μηχανοκίνητου μέσου και τη μεταφορά με αυτό κυνηγετικών όπλων που δεν είναι λυμένα ή μέσα σε κλειστή θήκη.

2. Απαγορεύουμε το κυνήγι της Μπεκάτσας στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.

3. Απαγορεύουμε για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, το κυνήγι του νεαρού αγριόχοιρου, όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και τις χοιρομητέρες αυτών.

4. Περιορίζουμε την χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου, από 15-9-2021 μέχρι 20-1-2022, σε (3) τρεις ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες που επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του Λαγού και του Αγριόχοιρου.

O ανωτέρω περιορισμός της χρήσης σκύλων δίωξης δεν ισχύει κατά τη δράση των συνεργείων δίωξης αγριόχοιρων και των ομάδων κυνηγών που δραστηριοποιούνται δυνάμει της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71418/545/6-8-2019(Β΄3139)και της υπό στοιχεία 147/21886/25-1-2021 ΚΥΑ(Β΄313)

5. Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα, απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 της Οδηγίας 79/409 Ε.Ο.Κ.

6. Απαγορεύουμε το κυνήγι, και την εκπαίδευση των σκύλων, στα Μόνιμα Καταφύγια Άγριας Ζωής, και στις περιοχές Απαγόρευσης Κυνηγίου Ορισμένου Χρόνου.

7. Απαγορεύουμε το κυνήγι στα εκτροφεία θηραμάτων.

8.Απαγορεύουμε το κυνήγι σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέτρων, από την ακτή.

9. Απαγορεύουμε το κυνήγι στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία, χωρίςπροηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισμού.

10. Απαγορεύουμε την αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από εκτροφεία ( δημόσια ή ιδιωτικά ), από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές, ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.

11 . Στις περιοχές όπου ισχύουν ειδικοί περιορισμοί Θήρας, σύμφωνα με το άρθρο 6 της αριθμ. 414985/29-11-85 κοινής Υπουργικής Απόφασης (αποστάσεις από κατοικημένες περιοχές και μεμονωμένες κατοικίες, μέσα σε αγρούς και περιφραγμένες εκτάσεις) όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Η.Π 37338/1807/Ε.103/1-9-2010(Β΄1495) ΚΥΑ και τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία Η.Π. 8353/276/Ε.103/23-2-2012 (Β΄415) όμοια.

12 . Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δασικές Απαγορευτικές Διατάξεις Κυνηγίου, λόγω πυρκαγιών .

13. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης, που καθορίζονται με την αριθμ. 1625/30-3-1999 Απόφασή μας, και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.

14. Απαγορεύεται το κυνήγι παντός θηράματος σε απόσταση 1000 μέτρων περιμετρικά της Β΄ Βιομηχανικής Περιοχής Βόλου.

15.Απαγορεύεται το κυνήγι παντός θηράματος, για λόγους προστασίας των κατοίκων των παρακάτω οικισμών ,αλλά και πολλών μεμονωμένων οικιών, που βρίσκονται στις περιοχές Αγ. ΣτέφανοςΣωρός, Κριθαριά, Αγ. Γεώργιος Κυνηγών, Μαμμιδάκης. Συγκεκριμένα η απαγόρευση αρχίζει από την διασταύρωση της Εθνικής οδού Βόλου –Αθηνών με την οδό Δουλκέρογλου στις Αλυκές, ακολουθεί την Εθνική οδό προς την Ν.Αγχίαλο μέχρι και των αποθηκών καυσίμων Αεροπορίας στον Μαμμιδάκη. Από εκεί ακολουθεί αριστερά τον δρόμο μέχρι την θάλασσα. Προχωρεί όλη την παραλιακή ακτή αριστερά προς Αγ. Γεώργιο Κυνηγών, Κριθαριά, Πρώην Λατομείο ΑΓΕΤ, Αγ.Στέφανο, Αλυκές, διέρχεται την οδό Δουλκέρογλου και καταλήγει στην Εθνική οδό Βόλου- Αθηνών απ’ όπου άρχισε.

16. Aπαγορεύεται το κυνήγι παντός θηράματος, γύρωθεν της μονάδος της 9ης Μοίρας Σταθμού Ελέγχου Προειδοποίησης ,που εδρεύει στην θέση ΄΄ Πλιασίδι ΄΄ του Πηλίου, και στην περιοχή που οριοθετείται από την υπάρχουσα προειδοποιητική σήμανση απαγόρευσης προσέγγισης σε στρατιωτική περιοχή , προς αποφυγή οιουδήποτε επεισοδίου και δυσάρεστου περιστατικού.

17.Απαγορεύουμε το κυνήγι παντός θηράματος στη λίμνη Κάρλα, αφού ανήκει στα Μόνιμα Καταφύγια ΄Αγριας Ζωής ,σύμφωνα με την αριθμ.1989/108208/-17-8-2010 Απόφαση της Δ/νσης Δασών Μαγνησίας, και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 459/2010 τεύχος Δ΄.

Β. Κατά την διάρκεια κυνηγίου του αγριόχοιρου, λαγού, μπεκάτσας, και ορτυκιού οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί ( αποκλειόμενης απλής λωρίδας ), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.

Γ. Επιτρέπουμε το κυνήγι :

1. Του αγριόχοιρου από 15-9-2021 μέχρι 20-1-2022, τρεις ημέρες την εβδομάδα ( Τετάρτη- Σάββατο-Κυριακή ) με σκύλο δίωξης, σε ομάδα μέχρι δέκα ( 10 ) κυνηγών, με δικαίωμα Θήρευσης – χωρίς περιορισμό αγριόχοιρων – κατά ομάδα και ημερήσια έξοδο.

2. Του Λαγού από 15-9-2021 μέχρι 10-1-2022, τρεις ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη-ΣάββατοΚυριακή) με σκύλο δίωξης, με δικαίωμα θήρευσης μέχρι ένα (1) λαγό ανά ημερήσια έξοδο .

3. Της αλεπούς και του Πετροκούναβου από 15-9-2021 μέχρι 20-1-2022 με την χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης, και από 21-1-2022 μέχρι 28-2-2022 χωρίς σκύλο δίωξης καθώς επίσης και στις ζώνες διάβασης από 20/8-14/9 το κυνήγι της αλεπούς χωρίς σκύλο δίωξης.

Οι παραβάτες της παρούσας διάταξης και εκείνοι κατ’ εντολή των οποίων ενεργούν, τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 287 του Ν.Δ. 86/69 του Δασικού Κώδικα, τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29-11-85 (ΦΕΚ757/1985 Τ.Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφασης Υπουργών Γεωργίας και Οικονομίας , του άρθρου 459 του Ποινικού Κώδικα, και λοιπών σχετικών διατάξεων.

Τα μέσα της παρανόμου θήρας καθώς και τα εξ’ αυτής προερχόμενα θηράματα κατάσχονται και εκποιούνται σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 288 του Ν.Δ 86/69.

Η παρούσα διάταξη ισχύει από την δημοσίευσή της, και λήγει την 28-2-2022.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Related Articles

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Stay Connected

0ΥποστηρικτέςΚάντε Like
0ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
- Advertisement -spot_img

Latest Articles