Δημοπράτηση νέων υπαίθριων χώρων στάθμευσης στο Δήμο Νοτίου Πηλίου

135

Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Διαμόρφωση θεσμοθετημένων υπαίθριων χώρων στάθμευσης οχημάτων με βιοκλιματικά υλικά στον Δήμο Νοτίου Πηλίου», μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Πεμπτη 02/09/2021.

 Το έργο αφορά τη διαμόρφωση των υπαίθριων χώρων στάθμευσης οχημάτων με βιοκλιματικά υλικά στους οικισμούς Μηλιές, Νεοχωρίου και Συκής του Δήμου Νοτίου Πηλίου. Προβλέπονται εργασίες διαμόρφωσης χώρων στάθμευσης, που περιλαμβάνουν την επίστρωση με κυβόλιθους, κατασκευή περίφραξης με συνδυασμό πέτρας και ξύλου, εργασίες φύτευσης και  τοποθέτηση νέων φωτιστικών και αστικού εξοπλισμού. Προϋπολογισμός του έργου: 193.445,80€. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019-2020» του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ.