Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου “Αναγκαία η ορθολογική χρήση του νερού”

418

 

Την ευαισθητοποίηση των δημοτών και όσων δραστηριοποιούνται στην περιοχή ώστε να εφαρμοστεί καθολικά η ορθολογική χρήση νερού, ζητάει ο Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου.

Λαμβάνοντας κάθε πρόνοια για τη διασφάλιση επαρκών ποσοτήτων νερού σε μια από τις χειρότερες χρονιές υδατικού ισοζυγίου (μικρότερη παραγωγή – υψηλότερη ζήτηση), η Δημοτική Αρχή Ζαγοράς – Μουρεσίου ζητάει τη συμβολή των κατοίκων ώστε να μην σπαταλούνται σημαντικές ποσότητες νερού και να επιτευχθεί ορθολογική χρήση αυτού με σύνεση και περιορισμό όσο το δυνατό στην άσκοπη χρήση του.

Η σωστή διαχείριση του νερού είναι υπόθεση όλων μας.

Οι αυξημένες ανάγκες άρδευσης καλλιεργειών λόγων της συνεχιζόμενης ξηρασίας, οι ζημιές στα δίκτυα, η μεγάλη προσέλευση τουριστών στην περιοχή και η λειτουργία εποχικών επιχειρήσεων, καθημερινά αυξάνουν τις ποσότητες και την πίεση στο σύστημα να ανταποκριθεί.

Με διάφορες ενέργειες στους τομείς άρδευσης και ύδρευσης όπως μεταφορά νερού, άμεσες επισκευές βλαβών κ.α., γίνεται προσπάθεια να ανταποκριθεί το σύστημα στη ζήτηση ενώ εξετάζονται και πιθανές διακοπές υδροδότησης ή μείωσης της πίεσης σε βραδινές ώρες σε κάποιες περιοχές.

Σε κάθε περίπτωση έκτακτων μέτρων, θα υπάρξει ενημέρωση για την χρονική περίοδο εφαρμογής τους. 

Είναι μια δύσκολη συγκυρία την οποία θα ξεπεράσουμε αν συνεργαστούμε όλοι.

Χρησιμοποιούμε ορθολογικά το νερό για να έχουμε νερό!

Απάντηση