Δύο παραβάσεις γι άσκοπη μετακίνηση

33

 

Δύο πρόστιμα βεβαιώθηκαν χθες στη Μαγνησία.

Τα πρόστιμα, βεβαιώθηκαν σε δύο πεζούς γι άσκοπη μετακίνηση που αποφάσισαν να κυκλοφορήσουν στην παγωμένη πόλη, χωρίς να έχουν βεβαίωση μετακίνησης.

Απάντηση