Εγκρίθηκε από το ΥΠΕΣ το έμβλημα του Δήμου Νοτίου Πηλίου 

340

 

Το έμβλημα του Δήμου Νοτίου Πηλίου που απεικονίζει τον Κένταυρο Χείρωνα να διδάσκει τον Αχιλλέα , εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών και πλέον θα αποτελεί το σήμα και το έμβλημα της περιοχής.

O Γ.Γ. του ΥΠΕΣ Μιχ. Σταυριανάκης ενημέρωσε τον Δήμαρχο Νοτίου Πηλίου Μιχ. Μιτζικό πως εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου η χρήση του εμβλήματος με τον Κένταυρο Χείρωνα.

Ο Χείρων είναι ο Δάσκαλος των Μυθικών χρόνων, με καταγωγή τον χώρο «ευθύνης» του Δήμου Νοτίου Πηλίου.

Ως έμβλημα του Δήμου Νοτίου Πηλίου αποτελεί η εικόνα όπου ο Κένταυρος Χείρων φαίνεται να δέχεται τον Αχιλλέα ως μαθητή του από τα χέρια του Πηλέα, του πατέρα του αλλά και η εικόνα της ελιάς η οποία χαρακτηρίζει την περιοχή του Δήμου Νοτίου Πηλίου και ιδιαίτερα την οικονομική ζωή των κατοίκων του.

Στο εξής η εικόνα του Κένταυρου Χείρωνα που υποδέχεται τον Αχιλλέα αποτελεί το έμβλημα (ιδιαίτερο δηλωτικό σήμα) του Δήμου Νοτίου Πηλίου.

Απάντηση