24.7 C
New York
Τρίτη 23-07-2024
spot_img

Εκδήλωση ενδιαφέροντος γι απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να αποκτήσει νέα άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ή να μετατρέψει υφιστάμενη άδεια Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτου σε Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ ή ΕΙΔΜΙΣΘ-ΑμΕΑ και αντίστροφα, να υποβάλλει σχετική αίτηση έως την 31 Μαρτίου 2021 και ώρα 15:00 μ.μ. σύμφωνα με τον κάτωθι Πίνακα:

Σύμφωνα με τον ανωτέρω Πίνακα που περιλαμβάνεται στη με αριθμ. 32133/29-01-2021 απόφασή μας. Νέες άδειες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων θα χορηγηθούν στις κάτωθι Διοικητικές Μονάδες Ε.Δ.Χ.: Τρεις (3) στην 8η Διοικητική Μονάδα και Μία (1) στη 13η Διοικητική Μονάδα.

Οι προβλεπόμενες μετατροπές υφιστάμενης άδειας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτου σε Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ αναφέρονται στον ανωτέρω Πίνακα στη στήλη «Κατανομή μεγίστου αριθμού αδειών κατά κατηγορία», στο σημείο ΕΙΔΜΙΣΘ και ο τελικός αριθμός προκύπτει αφού πρώτα αφαιρεθούν οι υπάρχουσες όμοιες από τη στήλη «Υπάρχουσες άδειες Ε.Δ.Χ.» στο σημείο ΕΙΔΜΙΣΘ.

Οι προβλεπόμενες μετατροπές υφιστάμενης άδειας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτου σε Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ – ΑμΕΑ αναφέρονται στον ανωτέρω Πίνακα στη στήλη «Κατανομή μεγίστου αριθμού αδειών κατά κατηγορία», στο σημείο ΕΙΔΜΙΣΘ – ΑμΕΑ.

Με την αίτησή του ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων για τις οποίες ζητείται άδεια, το είδος άδειας (ή αδειών) και τον αριθμό τους ανά έδρα και συνοδεύεται από όλα τα οριζόμενα δικαιολογητικά στα άρθρα 109 και 110 του ν. 4070/12 (ΦΕΚ82Α’), όπως ισχύει.

Οι έδρες – διοικητικές μονάδες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, που υφίστανται σήμερα στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας & Σποράδων, είναι αυτές που καθορίστηκαν με την αριθ.88/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας (Φ.Ε.Κ. 1128/Β/10.5.2013).

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι για να αποκτήσουν νέα άδεια Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή να μετατρέψουν υφιστάμενη άδεια ΕΔΧ ΤΑΞΙ σε Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΣΘ ή ΕΙΔΜΙΣΘ-ΑμΕΑ και αντίστροφα πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Φυσικά Πρόσωπα ( άρθρο 107 του ν. 4070/12 όπως ισχύει)

1. Να έχουν την υπηκοότητα κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100, περίπτωση α’ του ν. 4070/12, όπως ισχύει.

3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.

4. Να έχουν ικανή οικονομική επιφάνεια για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας εκμετάλλευσης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, ανάλογα με τον αριθμό των αδειών που επιθυμούν.

Για την απόδειξη της υπάρξεως ικανής οικονομικής επιφάνειας στο πρόσωπό τους, οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου οφείλουν μαζί με την αίτησή τους να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή υπέρ Δημοσίου, ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) για καθεμία άδεια για την οποία ενδιαφέρονται (λεπτομέρειες σχετικές με τις προαναφερόμενες εγγυητικές επιστολές αναφέρονται στο άρθρο 110 του Ν. 4070/12, όπως ισχύει). Οι κατέχοντες άδεια Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ταξί, που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε άδεια Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ, αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδειας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ταξί.

5. Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση του συνόλου των οχημάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

Νομικά πρόσωπα (άρθρο 108 του ν.4070/12 όπως ισχύει)

1. Να έχουν έδρα εντός κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα τα πρόσωπα που ασκούν διοίκηση αυτών των νομικών προσώπων για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 περίπτωση α του Ν. 4070/12, όπως ισχύει. Ως τέτοια νοούνται για τις Α.Ε. τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε άλλο εταιρικό τύπο οι Διαχειριστές και για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες οι ομόρρυθμοι εταίροι.

3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.

4. Να έχουν ικανή οικονομική επιφάνεια για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας εκμετάλλευσης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, ανάλογα με τον αριθμό των αδειών που επιθυμούν.

Για την απόδειξη της υπάρξεως ικανής οικονομικής επιφάνειας στο πρόσωπό τους, οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν άδεια Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου οφείλουν μαζί με την αίτησή τους να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή υπέρ Δημοσίου, ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) για κάθε νέα άδεια για την οποία ενδιαφέρονται (λεπτομέρειες σχετικές με τις προαναφερόμενες εγγυητικές επιστολές αναφέρονται στο άρθρο 110 του ν.4070/12, όπως ισχύει). Οι κατέχοντες άδεια Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ταξί, που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε άδεια ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ ή ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ, αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν

επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδειας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ταξί.

5. Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση του συνόλου των οχημάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

Υποβολή αίτησης & δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπής υφιστάμενης αδείας ΕΔΧ ΤΑΞΙ σε Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ ή ΕΙΔΜΙΣΘ-ΑμΕΑ και αντίστροφα πρέπει να καταθέσουν στη Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Μαγνησίας & Π.Ε. Σποράδων (Κορωνίου και Νέγρη Πεδίο Αρεως στο Βόλο), έως τις 31 Μαρτίου 2021 και ώρα 15:00 μ.μ.:

1. Αίτηση με την οποία θα προσδιορίζεται η έδρα ή οι έδρες για τις οποίες ζητείται η άδεια, το είδος άδειας (ή αδειών) και τον αριθμό τους ανά έδρα υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του.

(Έντυπο αίτησης χορηγείται από την Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, www.thessaly.gov.gr, όπως και η παρούσα πρόσκληση).

2. Φάκελο δικαιολογητικών, τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά την πρώτη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατά τα οριζόμενα παρακάτω:

Φυσικά πρόσωπα

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 περ. (α) του ν.4070/12, όπως ισχύει (σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το απόσπασμα ποινικού μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).

3. Φορολογική ενημερότητα.

4. Ασφαλιστική ενημερότητα από τον κύριο φορέα ασφάλισης.

5. Εγγυητική επιστολή με τα στοιχεία του άρθρου 110 του Ν. 4070/12 όπως ισχύει, ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) για κάθε μία αιτούμενη άδεια Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου. Οι κατέχοντες άδεια Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ταξί που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε άδεια Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ ή ΕΙΔΜΙΣΘ-ΑμΕΑ, αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδειες του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ταξί.

6. Εάν κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρημένων από την αρμόδια ΔΟΥ συμβάσεων μίσθωσης χώρων για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση των οχημάτων και κατάλληλο σχέδιο κάτοψης ή τοπογραφικό διάγραμμα μηχανικού, κατάλληλα υπογεγραμμένο, που βεβαιώνει την καταλληλότητα των χώρων και την επάρκεια τους για τη στάθμευση του συνόλου των ΕΔΧ αυτοκινήτων. Οι χώροι δεν απαιτείται να είναι ενιαίοι.

Νομικά πρόσωπα

1. ΦΕΚ δημοσίευσης καταστατικού ή εάν αυτό δε δημοσιεύεται, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τελευταίου καταστατικού από το αρμόδιο πρωτοδικείο και πιστοποιητικό μεταβολών του από την αρμόδια υπηρεσία.

2. ΦΕΚ με τη δημοσίευση της συγκρότησης σε σώμα του εν ισχύ Διοικητικού Συμβουλίου και το διορισμό Διευθύνοντα Συμβούλου ή νόμιμου εκπροσώπου, εάν πρόκειται για Α.Ε.

3. Πιστοποιητικό ότι δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτώχευση και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία για τα παραπάνω.

4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 περίπτωση α’ τα πρόσωπα που ορίζονται στην περίπτωση β’ του άρθρου 108 του ν.4070/12, όπως ισχύει.

5. Φορολογική ενημερότητα.

6. Ασφαλιστική ενημερότητα.

7. Εγγυητική επιστολή με τα στοιχεία του άρθρου 110 του ν.4070/12 όπως ισχύει, ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) για κάθε μία αιτούμενη άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου.

Οι κατέχοντες άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί, που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε άδεια ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ ή ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ, αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδειας του ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί.

8. Εάν κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες ΕΔΧ αυτοκινήτων, αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρημένων από την αρμόδια ΔΟΥ συμβάσεων μίσθωσης χώρων για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση των οχημάτων και κατάλληλο σχέδιο κάτοψης ή τοπογραφικό διάγραμμα μηχανικού, κατάλληλα υπογεγραμμένο, που βεβαιώνει την καταλληλότητα των χώρων και την επάρκεια τους για τη στάθμευση του συνόλου των ΕΔΧ αυτοκινήτων. Οι χώροι δεν απαιτείται να είναι ενιαίοι.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στους υπαλλήλους:

Αριστέα Μαχαίρα 2421355517, Πρωτοψάλτη Γεώργιο 2421355512.

Related Articles

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Stay Connected

0ΥποστηρικτέςΚάντε Like
0ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
- Advertisement -spot_img

Latest Articles