Εκεί που τελειώνει η λογική αρχίζει ο κορωνοϊός…

367

Τη πρωτοχρονιά απαγορεύτηκαν οι συγκεντρώσεις άνω των 9 ατόμων σε σπίτια, δηλαδή το πολύ δύο οικογένειες.

Δέκα μέρες αργότερα (11/01), αναμένεται το άνοιγμα των σχολείων, με 26 παιδιά σε κάθε τάξη (το πολύ 26 οικογένειες).

Αυτό θα πει λογική εξέλιξη….

Απάντηση