Έκτακτη διακοπή υδροδότησης στην Αγριά

198

 

Από τη ΔΕΥΑΜΒ ανακοινώνεται ότι:

Λόγω διακοπής των δικτύων ενέργειας, τέθηκαν εκτός οι γεωτρήσεις και το αντλιοστάσιο στο Τρύπιο Λιθάρι που τροφοδοτούν τις δεξαμενές και το δίκτυο ύδρευσης στην Αγριά.

Για την επανόρθωση της πλήρους λειτουργίας του δικτύου και την δημιουργία επαρκούς αποθέματος στις δεξαμενές, θα πραγματοποιηθεί διακοπή υδροδότησης σήμερα και στις ώρες 14:30 – 17:00.

Απάντηση