Η Αγγελική Μαλαματένιου η επόμενη σύμβουλος για τη θέση στην Αλόννησο μετά τον θάνατο του Νίκου Αθανασίου

421

Η κ. Αγγελική Μαλαματένιου, είναι η επόμενη σύμβουλος, μετά την κ. Σμαραγδή Βλάικου η οποία κλήθηκε και δεν παρουσιάστηκε.

Ο Δήμαρχος Αλοννήσου κ. Πέτρος Βαφίνης, μετά το θάνατο του Νικολάου Αθανασίου, Δημοτικού Συμβούλου με τον συνδυασμό «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟ», στις 11 Ιουλίου 2021 και την με αριθμ. πρωτ. 3345/22-7-2021 απόφαση Δημάρχου με την οποία προσκλήθηκε ο επόμενος σύμβουλος σε σταυρούς προτίμησης με τον συνδυασμό «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟ» κα. Σμαραγδή Βλάικου , η οποία δεν παρουσιάστηκε για ορκωμοσία μέσα σε πέντε ημέρες αφότου της επιδόθηκε η πρόσκληση, καλεί για ορκωμοσία την κ. Αγγελική Μαλαματένιου του Γεωργίου, που είναι η επόμενη σύμβουλος σε σταυρούς προτίμησης με τον συνδυασμό «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟ» σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου.

Απάντηση