Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ελέγχει το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου

167
ÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÅÈÍÉÊÇÓ ÁÑ×ÇÓ ÄÉÁÖÁÍÅÉÁÓ ÊÁÉ ÔÇÓ ÄÉÅÈÍÏÕÓ ÄÉÁÖÁÍÅÉÁÓ ÅËËÁÓ Êåíôñéêïò ïìéëçôçò ï Õð. Äéêáéïóõíçò Êùóôáò Ôóéáñáò (EUROKINISSI/ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ)
 
 
 
Με απόφαση της,  στις 18 Ιουνίου 2021, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων στο άρθρο 83 παρ. 2 περ. (ιστ) του ν. 4622/19 και στο άρθρο 91 παρ. 1 & 6 του ιδίου νόμου, και μετά από αξιολόγηση πολλών καταγγελιών, αποφάσισε να συγκροτηθεί Ειδικό Κλιμάκιο Ελέγχου, αναφορικά  με τις αποφάσεις προεγκρίσεων, ύψους 4.550.000 ευρώ, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, της  30ης Μαρτίου και 28ης Απριλίου.
Στις συγκεκριμένες αποφάσεις τα σχέδια τεσσάρων αναγνωστών/ readers που ήταν ταυτόχρονα και συν-διαγωνιζόμενοι εγκρίθηκαν καταργώντας έτσι κάθε έννοια αμεροληψίας και ισονομίας.
 
Η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων κατά του ΕΚΚ έχει οριστεί  για τις 18 Οκτωβρίου.