Ιδρύονται Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης στη Μαγνησία

277

Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας Δρ Γεώργιου Δοδοντσάκη, ιδρύονται τα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) της περιοχής ευθύνης και ορίζονται τα αντίστοιχα Κέντρα Υποστήριξής τους, ανά ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

Στη Μαγνησία, ιδρύονται τα ακόλουθα ΣΔΕΥ και ορίζονται τα ακόλουθα ΚΕ.ΔΑ.Σ.Υ.:

 

 

 

 

 

Διαβάστε ΕΔΩ την απόφαση

Απάντηση