Νέα δρομολόγια του υδροπτέρυγου “ΒΕΝΟΥΣ”

318

 

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, ανακοινώθηκε ο νέος πίνακας δρομολογίων, που αφορά στο Ε/Γ-Υ/Γ  ́ ́ΦΛΑΪΝΓΚ ΝΤΟΛΦΙΝ ΒΕΝΟΥΣ Ι ́ ́.

Τα δρομολόγια ισχύσουν από 28-05-2021 έως και 30-06-2021.

Απάντηση