Ο ΟΛΒ αντικαθιστά τους προβολείς στους ηλεκτροκίνητους γερανούς

194

 

Υπεγράφη τη Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021, η σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση Υφιστάμενων Προβολέων Φωτισμού Στους Ηλεκτροκίνητους Γερανούς», συνολικής δαπάνης συνολικής δαπάνης 34.008,34€ πλέον Φ.Π.Α. 24%.

 Τη σύμβαση υπέγραψε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΒ Α.Ε. κ. Σωκράτης Αναγνώστου με τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της αναδόχου εταιρείας GREENESCO – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. κ. Χρήστο Ρέτσα.

Αντικείμενο της σύμβασης, είναι η αντικατάσταση των υφιστάμενων προβολέων φωτισμού στους έξι ηλεκτροκίνητους γερανούς που είναι εγκατεστημένοι στο χώρο του λιμένος.

Από την αντικατάσταση των προβολέων, αναμένεται να επιτευχθεί εξοικονόμηση που αγγίζει το 67% συγκριτικά με τη σημερινή καταναλισκόμενη ενέργεια.

Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε περίπου έξι μήνες.

Το παραπάνω έργο, εντάσσεται στo γενικότερο σχεδιασμό της Διοίκησης του Οργανισμού Λιμένος Βόλου που στόχο έχει, την ενίσχυση της ασφάλειας στις παρεχόμενες υπηρεσίες του λιμένος, τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης καθώς και την εξοικονόμηση ενέργειας.