Ο Θεός αποκαλύπτεται στον καθένα την ώρα που είναι έτοιμος να Τον δεχτεί (ΒΙΝΤΕΟ)

170

 Ο Θεός αποκαλύπτεται στον καθένα την ώρα που είναι έτοιμος να Τον δεχτεί (ΒΙΝΤΕΟ)