ΟΡΘΡΟΣ & Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βόλου (ενεργό link αναμετάδοσης video)

268

Δείτε εδώ ή ενσωματώστε: <iframe width=”944″ height=”531″ src=”https://www.youtube.com/embed/_WZQYTRWlJA” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

Παρακολουθήστε σε απευθείας αναμετάδοση τον Όρθρο και την Θεία Λειτουργία, από τον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βόλου.

 

Απάντηση