25.6 C
New York
Τρίτη 16-07-2024
spot_img

Πάει για 30 Ιουνίου η α’ δόση οφειλών αγροτών σε ΕΦΚΑ ετών 2017-19

Σύμφωνα με πρόσφατη εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, υπενθυμίζεται πως έως τις 31 Μαρτίου 2021 θα πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση από το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης του 2019, ενώ οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα. Με τη νέα παράταση που κυοφορείται, η εξυπηρέτηση της ρύθμισης θα ξεκινήσει στις 30 Ιουνίου, όταν και θα πρέπει να πληρωθεί η πρώτη από τις πέντε δόσεις.

Στο μεταξύ, σε έως και 4 χρόνια θα μπορούν, από την αρχή του 2022, να ρυθμίσουν τις οφειλές τους χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες, για τα ποσά των εισφορών προς τον e-ΕΦΚΑ που δεν καταβλήθηκαν κατά την πρώτη φάση της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η σχετική τροπολογία κατατέθηκε την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου στη Βουλή και ορίζει ότι τα χρέη παγώνουν έως τον Δεκέμβριο του 2021, η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση μπορεί να γίνει έως και τις 31 Ιανουαρίου 2022, και η πρώτη δόση, τουλάχιστον 50 ευρώ, θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα υποβολής της αίτησης.

Το πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών τόσο για επιχειρήσεις όσο και για επαγγελματίες έρχεται να διευθετήσει εκ νέου διάταξη του υπουργείου, για τις εισφορές των οποίων η πληρωμή έχει παραταθεί μέχρι 30 Απριλίου 2021. Παράλληλα, ορίζεται ότι οι παραπάνω οφειλές μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση 48 δόσεων, με επιτόκιο 2,5%, ή 24 δόσεων με απαλλαγή των προβλεπόμενων τόκων. Στο προηγούμενο καθεστώς, η πρόβλεψη αφορούσε 12 μήνες άτοκα και 24 μήνες με τόκο 2,5%.

Να σημειωθεί ότι συνολικά έχουν παραταθεί έως 30 Απριλίου ασφαλιστικές υποχρεώσεις 3 μηνών για επιχειρηματίες και 4 μηνών για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. Πρόκειται για τις:

–          ληξιπρόθεσμες οφειλές από τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές οφειλόμενες από επιχειρήσεις – εργοδότες που ήταν κλειστοί ή πλήττονταν βάσει ΚΑΔ, περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020, για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων ή έως την αναστολή συμβάσεων εργασίας, που ήταν αρχικά απαιτητές έως 31/3/2020 (έως 10/4/2020 για πρ. ΝΑΤ), έως 30/4/2020 και έως 31/05 (έως 10/05 για πρ. ΝΑΤ) αντίστοιχα.

–          ληξιπρόθεσμες οφειλές από τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου 2020, αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών όπως και προσώπων που υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ με εισοδηματικά ή πληθυσμιακά κριτήρια, που πλήττονταν βάσει ΚΑΔ, απαιτητών αρχικά έως 31/3, 30/4, 31/5 και 30/6 αντίστοιχα.

Σύμφωνα με στελέχη του e-ΕΦΚΑ, πρόκειται για οφειλές τουλάχιστον 316 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου τα 225 εκατ. προέρχονται από αναστολές ασφαλιστικών οφειλών επιχειρήσεων, δηλαδή εργοδοτικές και εργατικές εισφορές που αφορούν σε μισθωτούς απασχολούμενους και τα υπόλοιπα 91 εκατ. ευρώ αφορούν σε ατομικές ασφαλιστικές οφειλές ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων.

Στα ποσά αυτά δεν υπολογίζονται τα χρέη από εκκαθαρίσεις παλαιότερων ετών (2017-2019).

Σύμφωνα με τη διάταξη, παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 η προθεσμία καταβολής οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών, η οποία είχε αρχικά παραταθεί μέχρι την 30ή Απριλίου 2021.

Μετά τη λήξη της νέας παράτασης, οι προαναφερθείσες ασφαλιστικές οφειλές μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής έως και 48 μηνιαίων δόσεων με επιτόκιο 2,5% ή 24 άτοκων μηνιαίων δόσεων. Και στις δύο περιπτώσεις, το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης είναι τα 50 ευρώ. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Με την απόφαση υπαγωγής στη ρύθμιση, καθορίζονται το ποσό κάθε δόσης, ο αριθμός των δόσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα από τον μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να υποβληθεί μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2022, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). Κατ` εξαίρεση, όπου υπάρχει αδυναμία πιστοποίησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, η αίτηση υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΕΑΟ. Αρμόδια όργανα για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής στη ρύθμιση είναι οι προϊστάμενοι των περιφερειακών υπηρεσιών του ΚΕΑΟ.

Αναλυτικά και σύμφωνα με την υπό ψήφιση διάταξη, βασικές οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση κεφαλαιοποιούνται κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και αντί τόκων, πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, επιβαρύνονται από τον επόμενο μήνα από αυτόν της υπαγωγής στη ρύθμιση, με επιτόκιο 2,5% ετησίως υπολογισμένο. Κατ’ εξαίρεση, βασικές οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης έως και 24 μηνιαίων δόσεων δεν επιβαρύνονται με επιτόκιο.

Η υπαγωγή στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα από τον μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση. Με την απόφαση υπαγωγής στη ρύθμιση καθορίζονται το ποσό κάθε δόσης, ο αριθμός των δόσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε 50 ευρώ.

Ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, την εφάπαξ εξόφληση του υπόλοιπου αριθμού των δόσεων των ρυθμισμένων οφειλών. Η ρύθμιση χάνεται, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει ποσό δόσεων που αντιστοιχεί σε 2 δόσεις της ρύθμισης.

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής και οι λοιποί όροι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, παρέχονται στον οφειλέτη τα εξής ευεργετήματα:

α) δυνατότητα χορήγησης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας διμηνιαίας ισχύος,

β) στις επιχειρήσεις χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για την είσπραξη λογαριασμών δημοσίου έργου, εφόσον για το έργο για το οποίο χορηγείται το αποδεικτικό δεν υφίστανται τρέχουσες ή ληξιπρόθεσμες οφειλές. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής, χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας με παρακράτηση ποσού ίσου με την οφειλή,

γ) αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη. Ειδικά για κατασχέσεις στα χέρια τρίτων που έχουν επιβληθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 60 του ν. 3863/2010 (Α’ 115),

δ) αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη κατά το άρθρο 1 του α.ν. 86/1967 (Α’ 136),

ε) αναστέλλεται η εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, αυτή διακόπτεται.

Η απώλεια της ρύθμισης επιφέρει τις ακόλουθες συνέπειες:

α) Την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης,

β) τη μετατροπή ως απαιτητής του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμενων προσαυξήσεων και τόκων,

γ) την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής με όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέσα.

Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος υποβάλλεται μέχρι τις 31.1.2022.

Νωρίτερα το Agronews έγραφε:

Σε 5 δόσεις η εξόφληση οφειλών αγροτών από εκκαθάριση ΕΦΚΑ

Σε πέντε δόσεις, αρχής γενομένης από τις 31 Μαρτίου, θα πληρωθεί το χρεωστικό υπόλοιπο των 1.300 ευρώ, που καταλογίστηκε από τον ΕΦΚΑ κατά την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών της 3ετίας 2017-2019, σε 800.349 ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες.

Σε νέα εγκύκλιο του ο ΕΦΚΑ, διευκρινίζει για όσους επαγγελματίες και αγρότες, έχουν χρεωστικό υπόλοιπο, τα ακόλουθα:

– Η πρώτη δόση καταβάλλεται έως την 31.3.2021. (Η αρχική προθεσμία καταβολής πρώτης δόσης έληξε στις 30.11.2020, αλλά παρατάθηκε λόγω της πανδημίας).

– Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα.

– Οι δόσεις αποπληρωμής εξοφλούνται, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις έως την νέα προθεσμία καταβολής τους.

– Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης, το συνολικό ποσό αυτής προσαυξάνεται με τον προβλεπόμενο τόκο καθυστέρησης λόγω εκπρόθεσμης καταβολής

– Σε οποιοδήποτε στάδιο, ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου της οφειλής.

– Οι δόσεις εξοφλούνται με την χρήση του κωδικού πληρωμής που ίσχυε για την καταβολή εισφορών έως 31.12.2019.

– Μετά τη λήξη της προθεσμίας εμπρόθεσμης πληρωμής, οι δόσεις βεβαιώνονται στο ΚΕΑΟ.

– Έχουν επέλθει οι απαιτούμενες αλλαγές στην μηχανογραφική εφαρμογή «Έσοδα- Ασφάλιση Μη Μισθωτών» και στον Ατομικό Λογαριασμό του ασφαλισμένου.

– Τα ειδοποιητήρια εκκαθάρισης έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του Φορέα (www.efka.gov.gr ) στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες [Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες→Υποχρεώσεις Κοινωνικής Ασφάλισης→Εκκαθάριση έτους 2019].
Αναλυτικά η εγκύκλιος ΕΦΚΑ διαθέσιμη εδώ

Να σημειωθεί ότι, οι εισφορές υπολογίζονταν αρχικά από τον ΕΦΚΑ με βάση τα εισοδήματα της προηγούμενης χρήσης και μετά, με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και την οριστικοποίηση των εισοδημάτων, ακολουθούσε η εκκαθάριση με βάση τα πραγματικά δεδομένα των εισοδημάτων.

Παράδειγμα, ο υπολογισμός των εισφορών του 2019, έγινε αρχικά με βάση τα εισοδήματα του έτους 2018. Όμως, η τελική εκκαθάριση των εισφορών έγινε με βάση τα εισοδήματα που δηλώθηκαν για το έτος 2019.

Στο πλαίσιο αυτό, όσοι, για τα συγκεκριμένα έτη δήλωσαν αυξημένα εισοδήματα σε σχέση με εκείνα που είχαν δηλώσει στα προηγούμενα έτη, επιβαρύνονται, με αναλογικά υψηλότερες εισφορές, οι οποίες μέχρι και τη χρήση 2019, υπολογίζονταν επί των καθαρών κερδών.

Αντίστροφα, σε περίπου 340.000 μη Μισθωτούς, οι εισφορές αποδείχτηκαν χαμηλότερες, μετά τη εκκαθάριση και επιστράφηκαν ή συμψηφίστηκαν με τρέχουσες ή άλλες υποχρεώσεις προς τον ΕΦΚΑ.

Πλέον, από το 2020, οι ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών είναι συγκεκριμένες, χωρισμένες σε έξι κλάσεις, από τις οποίες επιλέγει όποια θέλει κάθε επαγγελματίας, με δήλωση που υποβάλει στην αρχή εκάστου έτους.

Από την εκκαθάριση των εισφορών των 1.503.043 μη Μισθωτών ασφαλισμένων, των ετών 2017, 2018, 2019 προέκυψε ότι:

– 359.000 ασφαλισμένοι με μηδενικό αποτέλεσμα.

– 800.349 ασφαλισμένοι με μέσο χρεωστικό υπόλοιπο 1.355,61 ευρώ, το οποίο είναι καταβλητέο σε 5 μηνιαίες δόσεις.

– 343.669 ασφαλισμένοι έχουν με μέσο πιστωτικό υπόλοιπο 606,17 ευρώ, στους οποίους επιστράφηκαν ή συμψηφίστηκαν με επόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

πηγή:

Related Articles

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Stay Connected

0ΥποστηρικτέςΚάντε Like
0ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
- Advertisement -spot_img

Latest Articles