Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για έκδοση αδείας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης εντός και πλησίον οικισμών

273

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων  Μαγνησίας και Σποράδων ενημερώνει  τους   φορείς  των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων όλων των κατηγοριών εντός και πλησίον οικισμών, που  είχαν ιδρυθεί – κατασκευασθεί  και λειτουργούσαν (διέθεταν ζωικό κεφάλαιο) πριν τις 12-03-2012  και  οι οποίες  συνεχίζουν να λειτουργούν χωρίς άδεια εγκατάστασης (άδεια λειτουργίας)  ότι,  σύμφωνα  με το άρθρο  147 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256) παρατείνεται έως 31-12-2021 η προθεσμία λήψης άδειας διατήρησης εγκατάστασης κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία, όπως καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 17Α του ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52 Α΄) και την υπ΄ αρ. πρωτ. 109/122248/7-11-2027 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων του ΥΠ.Α.Α.Τ. .       

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορεί  να ανατρέξουν  στον ιστότοπο  του ΥΠΑΑΤ www.minagric.gr και της Περιφέρειας Θεσσαλίας www.thessaly.gov.gr  καθώς και να επικοινωνούν  με την Υπηρεσία μας στον τηλεφωνικό αριθμό 2421352408.