Παράταση του ωραρίου…

295

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η παράταση του ωραρίου των νηπιαγωγών κατά 10λεπτά.

Σε διαμαρτυρία προχώρησαν οι νηπιαγωγοί έξω από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Μαγνησίας, για τη νέα ώρα αποχώρησης των νηπίων.

Η τροπή αυτή, όπως ισχυρίζονται, μεγιστοποιεί τον κίνδυνο συνωστισμού των κηδεμόνων έξω από τα νηπιαγωγεία, ιδιαίτερα όταν αυτά βρίσκονται κοντά σε δημοτικά που σχολάνε στις 13:15.

 

Απάντηση