Δείτε παρακάτω βίντεο από το κορονοκαρναβάλι της Πάτρας