Περί στα 2εκ. ευρώ στους Δήμους της Μαγνησίας από τους ΚΑΠ

366

 

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Στ. Πέτσα, εγκρίθηκε η κατανομή από τους ΚΑΠ ποσού 106.380.114,04ευρώ, το οποίο αποδίδεται ως ένατη (Θ΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2021 σε όλους τους Δήμους της Χώρας.

Στους Δήμους της Μαγνησίας, θα καταβληθούν τα εξής ποσά:

Στο Δήμο Αλμυρού 197.685,10 ευρώ

Στο Δήμο Αλοννήσου 56.965,47 ευρώ

Στο Δήμο Βόλου προβλέπονταν η καταβολή ποσού 1.395.465,28ευρώ, έγινε παρακράτηση ποσού 53.160,39ευρώ βάσει της παρ.5Α του άρθρου 43 της από 30.3.2020 ΠΝΠ και τελικά θα καταβληθεί ποσό 1.342.304,89 ευρώ

Στο Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου προβλέπονταν η καταβολή ποσού 67.623,47 ευρώ, δόθηκε ποσό 10.000 ευρώ για προκαταβολές και τελικά θα καταβληθεί ποσό 57.623,47 ευρώ

Στο Δήμο Νοτίου Πηλίου 110.485,12 ευρώ

Στο Δήμο Ρήγα Φεραίου 119.784,22 ευρώ

Στο Σκιάθου προβλέπονταν η καταβολή ποσού 93.567,88 ευρώ,  έγινε παρακράτηση ποσού 3.472,22 ευρώ βάσει της παρ.5Α του άρθρου 43 της από 30.3.2020 ΠΝΠ και τελικά θα καταβληθεί ποσό των 90.095,66 ευρώ

Στο Δήμο Σκοπέλου 76.955,88 ευρώ

Απάντηση