Περιφερειακό ιατρείο στα Καλά Νερά

518

 

Με ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας κι Εσωτερικών που υπεγράφη στις 16 Ιουνίου και δημοσιεύτηκε χθες στη Διαύγεια, αποφασίστηκε η σύσταση Περιφερειακού Ιατρείου (Π.Ι.) στην Τοπική Κοινότητα Καλών Νερών του Δήμου Νοτίου Πηλίου ως αποκεντρωμένης μονάδας του Κέντρου Υγείας Αργαλαστής, αρμοδιότητας της 5ης Υ.Πε Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, με περιοχή ευθύνης την έδρα του και τους οικισμούς Κάτω Γατζέα, Κορόπη και Άφυσσο και το χαρακτηρισμό του ως Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου (Π.Π.Ι.).

Σύμφωνα με την απόφαση, ορίζεται η σύσταση θέσεων προσωπικού στο Π.Π.Ι. ως εξής:

Κλάδος Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ

Ειδικότητα Γενικής Ιατρικής

Δύο (2) θέσεις

Νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό

Κατηγορία ΔΕ

Κλάδος ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής

Μία (1) θέση

Επιπλέον, αποφασίζεται η κατάργηση κενών οργανικών θέσεων στο Κ.Υ. Αργαλαστής, όπως αυτές συστάθηκαν με την υπ΄αρ. 6368/28-6-1994 κοινή υπουργική απόφαση (σχ.ιγ) και μεταφέρθηκαν και διαπιστώθηκαν στην 5η Υ.Πε, σύμφωνα με την (σχ.2) και τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4238/2014, ως ακολούθως:

Κλάδος Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ

Άνευ Ειδικότητας

Δύο (2) Θέσεις

Νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό

Κατηγορία ΔΕ

Κλάδος ΔΕ Πληρωμάτων ασθενοφόρων

Μία (1) θέση

Ως εκ τούτου το σύνολο των οργανικών θέσεων των αντίστοιχων ειδικοτήτων, κλάδων και κατηγοριών, στο ΚΥ Αργαλαστής διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Κλάδος Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ

Άνευ Ειδικότητας

Μηδέν (0) θέσεις

Νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό

Κλάδος ΔΕ Πληρωμάτων ασθενοφόρων

Πέντε (5) θέσεις

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση

Απάντηση