19.3 C
New York
Παρασκευή 19-07-2024
spot_img

Προκαταβολή συντάξεων: Εντός δύο μηνών θα καταβάλλονται έως 384 ευρώ στους εν αναμονή συνταξιούχους

Mε αυτοματοποιημένες διαδικασίες, ακόμα και με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και τις ελάχιστες προϋποθέσεις θα χορηγείται η προκαταβολή έναντι σύνταξης ύψους 360 έως 384 ευρώ στους ασφαλισμένους που αποχωρούν από την εργασία, την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

Οι νέοι δικαιούχοι που θα υποβάλλουν στο εξής αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, δε χρειάζεται να προβούν σε άλλη ενέργεια για να λάβουν το βοήθημα που αποτελεί ένα πρώτο μέτρο ανακούφισης στο πλαίσιο του σχεδίου της κυβέρνησης για την επίσπευση της απονομής των συντάξεων.

Σύμφωνα με την σχετική τροπολογία, που προωθεί προς ψήφιση στη Βουλή το υπουργείο Εργασίας, το μέτρο θα εφαρμοστεί τόσο στις αιτήσεις συνταξιοδότησης που θα υποβληθούν μετά την έναρξη ισχύος της όσο και σε όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί προσωρινή απόφαση συνταξιοδότησης.

Δηλαδή οι περίπου 70.000 ασφαλισμένοι που περιμένουν στην ουρά για 3-4 χρόνια ίσως και περισσότερα,  χωρίς προσωρινή σύνταξη η άλλο εισόδημα θα λάβουν το ποσό της προκαταβολής αφενός με γρήγορες, εν πολλοίς αυτοματοποιημένες διαδικασίες, αφετέρου αναδρομικά από το χρόνο που κατέθεσαν την αίτηση συνταξιοδότησης. Η προκαταβολή αυτή θα δίνεται είτε βάσει των στοιχείων που τηρούνται στον e-ΕΦΚΑ, είτε με υπεύθυνη δήλωση για να συντομευθούν οι προθεσμίες. Στόχος του υπουργείου είναι εντός δύο μηνών να αρχίσουν να καταβάλλονται οι προκαταβολές.

Οι εν αναμονή συνταξιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικό αίτημα στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου gov.gr. Δηλαδή θα κληθούν να δηλώσουν ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και ΙΒΑΝ στην πλατφόρμα που θα ανοίξει αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου, για να λάβουν την παροχή και τα αναδρομικά της.

Όπως προβλέπει η σχετική τροπολογία στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που αφορά σε θέματα μισθολογίου και ανθρωπίνου δυναμικού της ΑΑΔΕ, το ποσό θα πιστώνεται κάθε μήνα στο λογαριασμό τους έως το τέλος του μήνα έκδοσης της προσωρινής απόφασης συνταξιοδότησης ή, όπου δεν προβλέπεται, έως το τέλος του μήνα έκδοσης οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης.

Το υπουργείο Εργασίας έχει αποσαφηνίσει ότι δεν καταργείται η προσωρινή σύνταξη, ούτε μειώνεται το ποσό που θα λαμβάνει ο ασφαλισμένος, πριν από την έκδοση της οριστικής σύνταξής του.

Σύμφωνα με την τροπολογία, δύο θα είναι οι βασικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση της προκαταβολής. Η ηλικία και τα έτη ασφάλισης. Μάλιστα, στο τελικό κείμενο δεν προβλέπεται χαμηλότερη προκαταβολή ύψους 345 ευρώ για τους εν αναμονή συνταξιούχους με 15 αντί 20 χρόνια ασφάλισης. Αντίθετα χαμηλότερο ποσό προκαταβολής ύψους 360 ευρώ προβλέπεται μια συνταξιούχους κάτω των 62 ετών.

syntaxeis

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στις αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, το ποσό που χορηγείται ως προκαταβολή, διαμορφώνεται ως εξής:

α) 384 ευρώ για κατ’ ελάχιστον 15 έτη ασφάλισης (ή 4.500 ημέρες εργασίας) και ηλικία 67 ετών και άνω

β) 384 ευρώ για κατ’ ελάχιστον 20 έτη ασφάλισης (ή 6.000 ημέρες εργασίας) και ηλικία 62 έως 67 ετών

γ) 360 ευρώ για κατ’ ελάχιστον 15 έτη ασφάλισης (ή 4.500 ημέρες εργασίας) και ηλικία 62 έως 67 ετών

δ) 360 ευρώ αν ο αιτών έχει δικαίωμα συνταξιοδότησης και είναι κάτω των 62 ετών.

Ειδικότερα για τις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, πραγματικότητα που αγγίζει πάνω από τους μισούς συνταξιούχους διευκρινίζεται ότι για τον υπολογισμό του χρόνου ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης που έχει διανυθεί σε οποιονδήποτε Ταμείο.

Στους αιτούντες συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας χορηγείται ως προκαταβολή σύνταξης το ποσό των 384 ευρώ υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει το ελάχιστο συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας και έχουν συμπληρωθεί οι χρονικές προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις που διέπουν τους φορείς κύριας ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.

Χορήγηση προκαταβολής 384 ευρώ προβλέπεται και για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου του ασφαλισμένου. Η καταβολή προϋποθέτει τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων που ορίζονται στις διατάξεις που διέπουν τους φορείς κύριας ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ. Εφόσον ο θανών είναι συνταξιούχος, το ποσό των 384 ευρώ θα καταβάλλεται χωρίς έλεγχο χρονικών προϋποθέσεων.

Η σχετική διάταξη προβλέπει ότι επί των αναδρομικών, δεν επιβάλλεται κράτηση για τον κλάδο ασθένειας, ενώ ο φόρος θα επιμεριστεί στα φορολογικά έτη που αναλογεί η παροχή. Η προκαταβολή σύνταξης είναι ακατάσχετη και συμψηφίζεται με τα ποσά σύνταξης που θα χορηγηθούν με την προσωρινή και οριστική απόφαση συνταξιοδότησης.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του ΕΦΚΑ απορρίπτεται το 20% των αιτήσεων συνταξιοδότησης. Στο υπουργείο υπήρξε προβληματισμός καθώς και στο παρελθόν τα ταμεία «κυνηγούσαν» τους συνταξιούχους να επιστρέψουν τα ποσά όταν εκ των υστέρων διαπιστωνόταν ότι δεν έχουν τις προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση.

Ωστόσο βλέποντας τη μεγαλύτερη εικόνα και αφού άφησε αιχμές για τους γραφειοκράτες, ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης προχώρησε στην προφανή λύση που ορίζει ο νόμος.

Ετσι, όπως προβλέπει η τροπολογία, σε περίπτωση έκδοσης απορριπτικής απόφασης συνταξιοδότησης, τυχόν ποσά από προκαταβολές που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως στους ασφαλισμένους αναζητούνται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Σε κάθε περίπτωση, μπορούν να παρακρατούνται από τα ποσά που θα τους καταβληθούν στο μέλλον από τον e-ΕΦΚΑ, εφόσον καταστούν δικαιούχοι συνταξιοδοτικών παροχών.

Για την εφαρμογή της ρύθμισης θα εκδοθεί κοινή απόφαση των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης που θα περιγράφει τη διαδικασία υποβολής και διαχείρισης των αιτημάτων και άλλα ειδικά θέματα.

Ποιοι εξαιρούνται από την προκαταβολή

Η παροχή δεν χορηγείται στις εξής περιπτώσεις:

όταν οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές, το ποσό των οποίων υπερβαίνει τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις ανώτατα όρια, ήτοι 15.000 ευρώ για τους αυτοαπασχολούμενους και 20.000 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

όταν χορηγείται ήδη προσωρινή ή οριστική σύνταξη από τον e-ΕΦΚΑ οποιασδήποτε κατηγορίας,

όταν η αίτηση συνταξιοδότησης κρίνεται με τις διατάξεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των Διακρατικών Συμβάσεων.

Επίσης, από την διαδικασία εξαιρούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι και στρατιωτικοί που υπάγονται στον Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, οι οποίοι δικαιούνται ή λαμβάνουν προκαταβολή σύνταξης και στη συνέχεια προσωρινή.

ΠΗΓΗ

Related Articles

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Stay Connected

0ΥποστηρικτέςΚάντε Like
0ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
- Advertisement -spot_img

Latest Articles