Προκήρυξη έξι θέσεων γιατρών στο Νοσοκομείο Βόλου

1390

 

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Βόλου, αποφασίζει την προκήρυξη για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ επί θητεία για το Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο» ως εξής.

Μία θέση Επιμελητή Β’ EΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Μία θέση Επιμελητή Β’ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

Δύο θέσεις Επιμελητή Β’ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ  ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Μία θέση Επιμελητή Β’   ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ

Μία θέση Επιμελητή Β’  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν:

α. Ελληνική Ιθαγένεια ή Ιθαγένεια Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

γ. Τίτλο αντίστοιχης με την θέση ιατρικής ειδικότητας.

δ. Για το βαθμό Επιμελητή Β΄ κατοχή του τίτλου ειδικότητας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου τρίτου του Ν.4655/2020 (ΦΕΚ 16/Α/2020) σε θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., που προκηρύσσονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα ιατροί που υπηρετούν σε άλλη θέση ειδικευμένου ιατρού Ε.Σ.Υ., εκτός εάν παραιτηθούν από τη θέση που κατέχουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών της παρούσας προκήρυξης.

Η υποψηφιότητα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει την 23/09/2021 ώρα 12:00 (μεσημέρι) και λήγει την 07/10/2021 ώρα 12:00 (μεσημέρι).

Δείτε την ΕΔΩ την προκήρυξη και τα δικαιολογητικά

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here