Προσφορά δύο αναπηρικών αμαξιδίων από το σωματείο “Ιππόκαμπος” στο “Βοήθεια στο Σπίτι” του Δήμου Ρ. Φεραίου

138

Το Σωματείο Κινητικά Αναπήρων Ν. Μαγνησίας «ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ» πρόσφερε δύο αναπηρικά αμαξίδια στο Δήμο Ρ.Φεραίου.

Ειδικότερα, προσφέρθηκαν δύο χειροκίνητα αναπηρικά αμαξίδια στη δομή “Βοήθεια στο Σπίτι” του Δήμου Ρ. Φεραίου