Στο “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” η κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων στο Δήμο Ρ. Φεραίου

259

 

Άλλα 13 έργα εντάχθηκαν στο πρόγραμμα “ΦΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” στο μέτρο « Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς ».

Όσον αφορά στη Μαγνησία, εντάχθηκε το έργο «Κατασκευή και εξοπλισμός καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Ρήγα Φεραίου» προϋπολογισμού 372.000 ευρώ.

Απάντηση