Συλλήψεις για ηχορύπανση στο Βόλο

243

 

Τρία άτομα συνελήφθησαν για ηχορύπανση στο Βόλο, από Αστυνομικούς του Α.Τ Βόλου, στα πλαίσια εξόρμησης για τον έλεγχο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Ειδικότερα, συνελήφθη 30 χρονος ως προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Καφέ-Μπαρ», ιδιοκτησίας Βούλγαρου30 ετών, να έχει θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα & σε διενεργηθείσα ηχομέτρηση με ηλεκτρονική συσκευή ηχομέτρου, διαπιστώθηκε η μέγιστη επαναλαμβανόμενη ηχοστάθμη να είναι ενενήντα δύο (92) db, αντί της μέγιστης επιτρεπόμενης των ογδόντα (80) db.

Επίσης συνελήφθη 31 χρονος ως προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Παραδοσιακό Καφενείο», ιδιοκτησίας 37χρονου, να έχει θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα & σε διενεργηθείσα ηχομέτρηση με ηλεκτρονική συσκευή ηχομέτρου, διαπιστώθηκε η μέγιστη επαναλαμβανόμενη ηχοστάθμη να είναι ογδόντα επτά (87) db, αντί της μέγιστης επιτρεπόμενης των ογδόντα (80) db

Τέλος συνελήφθη 39 χρονος ως νόμιμος εκπρόσωπος εταιρείας, να λειτουργεί κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Παραδοσιακό Καφενείο», να έχει θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα & σε διενεργηθείσα ηχομέτρηση με ηλεκτρονική συσκευή ηχομέτρου, διαπιστώθηκε η μέγιστη επαναλαμβανόμενη ηχοστάθμη να είναι ενενήντα (90) db, αντί της μέγιστης επιτρεπόμενης των ογδόντα (80) db.

Προανάκριση ενεργείται από το Α.Τ Βόλου.

Απάντηση