Συνάντηση εργασίας δημάρχου Ν. Πηλίου- συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας

377

Συνάντηση εργασίας με τον συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας Κων. Παππά είχε ο δήμαρχος Νοτίου Πηλίου Μιχ. Μιτζικός.

Στη συνάντηση τέθηκαν ζητήματα περιβαλλοντικού και χωροταξικού χαρακτήρα που αφορούν στον Δήμο.

Ο κ. Μιτζικός κατέστησε σαφή τη θέση της Δημοτικής Αρχής ενάντια σε οποιαδήποτε εγκατάσταση αιολικών πάρκων στο Νότιο Πήλιο και ζήτησε την πλήρη και άμεση εφαρμογή της νομοθεσίας στις περιπτώσεις καταπατήσεων αιγιαλού και παραλίας που εμποδίζουν την ελεύθερη πρόσβαση σε ακτές του Δήμου.

Απάντηση