Τροποποίηση των δρομολογίων του Αστικού ΚΤΕΛ

1346

 

Από το Αστικό ΚΤΕΛ Βόλου, ανακοινώνονται τροποποιήσεις στις γραμμές Νο8 και Νο9.

Ειδικότερα:

-Νο8: Δευτέρα με Παρασκευή

Από Αφετηρία ΟΑΕΔ: 8.00, 11.20, 14.35, 16.15, 20.40

Από Διμήνι: 8.10, 11.30, 14.45, 16.25, 20.50

 

-Νο 9: Δευτέρα με Παρασκευή

Από Κεντρική Αφετηρία: 7.05, 8.10, 9.15, 11.15, 14.05, 16.15, 19.15

Από Μελισσάτικα: 7.35, 8.40, 9.45, 11.45, 14.35, 16.45, 19.45

-Νο 2: Δευτέρα με Παρασκευή

Από Κεντρική Αφετηρία: 7.00, 7.35, 8.05, 8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 12.05, 12.35, 13.05, 13.35, 14.05, 14.35, 15.05, 16.05, 16.35, 17.05, 17.35, 18.05, 18.35, 19.05, 19.35, 20.05, 20.35

Από Αμπελόκηπους: 7.00, 7.35, 8.05, 8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 12.05, 12.35, 13.05, 13.35, 14.05, 14.35, 15.05, 15.35, 16.35, 17.05, 17.35, 18.05, 18.35, 19.05, 19.35, 20.05, 20.35, 21.05

Απάντηση