24 Φεβρουαρίου…. Ποιος γιορτάζει;

159

Για σένα που δεν τα πας καλά με τις ημερομηνίες, θα σου «ψιθυρίσουμε» τι γιορτάζεται σήμερα…

Στις 24 Φεβρουαρίου, η Εκκλησία τιμά τη Πρώτη και Δευτέρα εύρεσις τιμίας κεφαλής του προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου.

Ωστόσο, δεν γιορτάζει κάποιο όνομα.