Ανέκδοτο: Ρητορικές ερωτήσεις…

35

πηγή:

Απάντηση