Στήριξη της ΕΟΔ Μαγνησίας στον “Εσταυρωμένο”

107

Είδη ρουχισμού παρέδωσε στον “Εσταυρωμένο” η ΕΟΔ Μαγνησίας.

Συγκεκριμένα, το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας και Ανθρωπιστικών Αποστολών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας παρέδωσε είδη ρουχισμού στον “Εσταυρωμένο” ( σύλλογο συμπαράστασεως κρατουμένων).

Να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η ΕΟΔ Μαγνησίας, προσφέρει είδη ρουχισμού και είδη πρώτης ανάγκης, όχι μόνο στον Εσταυρωμένο αλλά και σε άλλους φορείς κι ευαγή ιδρύματα της περιοχής.

Απάντηση