Ανέκδοτο: Ατιμούτσικα…

846

Αν ξέραμε ότι θα ανοίξουν όλα στα 3000 κρούσματα θα τα φτάναμε νωρίτερα….

πηγή

Απάντηση