Ανέκδοτο: Ατιμούτσικα…

674

Αν ξέραμε ότι θα ανοίξουν όλα στα 3000 κρούσματα θα τα φτάναμε νωρίτερα….

πηγή