Ανέκδοτο: Ατιμούτσικα…

155

Αν ξέραμε ότι θα ανοίξουν όλα στα 3000 κρούσματα θα τα φτάναμε νωρίτερα….

πηγή