Δεν θα περάσει… 

848

Μονοψήφιος ήταν ο αριθμός των σχολείων στην Μαγνησία που ακολούθησε την οδηγία του Υπουργείου Παιδείας για αξιολόγηση, με την συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών να απέχει από την διαδικασία. 

Οι εκπαιδευτικοί αντιδρούν στην αξιολόγηση, δηλώνοντας ότι δεν θα περάσει 

Απάντηση